Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Uppsats och film om förfest banade väg till internationell forskningskonferens

Förfesten är en tillställning som de flesta svenskar känner till. Men varför samlas vi egentligen till en fest innan festen? Handlar det om tillgången på alkohol? Det sociala umgänget? Eller något helt annat? I en ny studentuppsats vid Marknadsakademien, Stockholms universitet, har fenomenet studerats och analyserats - både i teori och praktik.

Förfesten och varför den är så viktig för människor är något som intresserar Christoffer Dymling, Jonas Olofsson och Eric Uggla, alla studenter vid Marknadsakademien, Företagsekonomiska institutionen. De valde därför att i sin gemensamma kandidatuppsats studera och analysera fenomenet "förfest". Innehållet finns även presenterat i filmformat.

- Vi ville göra något mer av vår uppsats än en traditionell skriftlig variant. Vi spelade in en film för att visa resultaten. Vi tycker att en studentuppsats kan uttryckas på flera olika sätt - till exempel genom fiktion, säger Christoffer Dymling.

Dymling, Olofsson och Uggla har med utgångspunkt i teorier om konsumtionskulturer och konsumtionsritualer studerat förfesten som en konsumtionsritual; vad som kännetecknar det sociala och kulturella fenomenet förfest och vad som gör den meningsfull för deltagarna. Under filmen får vi följa en forskare som själv genomför en observation under en förfest, samtidigt som fenomenet förfest och vad som karakteriserar den beskrivs.

- De flesta som varit på förfester kan sannolikt känna igen upplägget, typerna och de olika stadier som beskrivs, säger Eric Uggla.

Filmen blev nyligen utsedd att delta i den största och mest prestigefyllda konferensen för konsumentforskning i världen, arrangerad av Association for Consumer Researchs. Varje år visas antal forskningsfilmer, så kallade videographies, och det är alltid hård konkurrens om platserna. Filmen "förfest" visades på 2008 års konferens i San Francisco.

- Att vår filmade kandidatuppsats visades på den internationella scenen känns verkligen spännande och hedrande. Vi ville skapa en innovativ uppsats om ett ämne som de flesta kan känna igen sig i men få har någon förklaring till. Vi tror att filmen kan vara intressant för dem som på något sätt vill påverka alkoholkonsumtionen i Sverige - vare sig det handlar om att öka eller minska den, säger Jonas Olofsson.

För ytterligare information:
Christoffer Dymling, mobil 070-492 00 08, christoffer.dymling@marknadsakademien.com
Jonas Olofsson, 0707601981, jonas.olofsson@marknadsakademien.com
Eric Uggla, 0704-151525 eric.uggla@marknadsakademien.com

För bilder kontakta: press@su.se eller tfn 08-16 40 90

Uppsatsen: http://www.fek.su.se/uppsats/uppsats/2007/Kandidat/0298/The_Pre-
Party_Videography_paper.pdf

Filmen: http://www.vimeo.com/652187

Ämnen

Regioner


Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Prenumerera på universitetets nyhetsbrev om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter su.se/nyhetsbrev

Läs mer om universitetets forskning su.se/forskning

Pressbilder från exempelvis Mostphotos får enbart användas i anslutning till nyhetsartikel eller inslag med koppling till pressreleaser eller forskningsnyheter kopplade till Stockholms universitet. Vid publicering, ange alltid fotograf (om det framgår) och i de fall där det är aktuellt, Mostphotos.

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt Stockholms universitet, centralt 08-16 40 90

Välkommen till Stockholms universitet!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Prenumerera på universitetets nyhetsbrev om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter su.se/nyhetsbrev.

Läs mer om universitetets forskning su.se/forskning.

Pressbilder från exempelvis Mostphotos får enbart användas i anslutning till nyhetsartikel eller inslag med koppling till pressreleaser eller forskningsnyheter kopplade till Stockholms universitet. Vid publicering, ange alltid fotograf (om det framgår) och i de fall där det är aktuellt, Mostphotos.