Gå direkt till innehåll
Vänners arbetslöshet har betydelse för risken att bli arbetslös själv

Pressmeddelande -

Vänners arbetslöshet har betydelse för risken att bli arbetslös själv

Bland ungdomar har sociala nätverk stor betydelse för risken att bli arbetslös. Betydelsen av nätverken varierar dock mellan grupper med olika utländsk respektive svensk bakgrund. Skillnaden beror på faktorer som social klass och vilka resurser grupperna har. Det visar en ny studie från Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet.

– Det är vilka resurser dina vänner har som är viktigt i första hand, inte vart de råkar komma ifrån eller var deras föräldrar är födda, säger Jens Rydgren som är professor i sociologi vid Stockholms universitet.

Om en ung persons nära vänner är arbetslösa eller inte har samband med om hen själv är arbetslös, och det har även vilket nätverk av yrkesverksamma personer hen har. I studien jämförs tre stora befolkningsgrupper med slumpmässigt valda personer födda 1990 som är boende i Sverige. En grupp består av personer med bakgrund i Iran, en i före detta Jugoslavien och en med bakgrund i Sverige. Anledningen till att just Iran och före detta Jugoslavien undersöks är att båda är stora grupper i Sverige som har funnits här i generationer.

Att ha ett personligt nätverk med yrkesverksamma innebär en minskad risk för arbetslöshet för alla tre grupperna, men framförallt för dem med iransk bakgrund. Den gruppen har också det starkaste nätverket inom olika yrken. Den ex-jugoslaviska gruppen är välintegrerad i det att de har många vänner med två svenskfödda föräldrar – samtidigt som många av dem bor i socioekonomiskt svaga områden.

– Problemet är att de svenska vännerna är arbetslösa och resursfattiga. Så det hjälper inte deras livschanser. Där handlar det snarare om social klass, säger Jens Rydgren.

Jens Rydgren menar därför att en viktig fråga i sammanhanget är den om integration mellan olika samhällsklasser. Han menar att den frågan ofta glöms bort i den mediala och politiska diskussionen, där integration över de etniska gränserna lyfts fram som en viktig lösning på samhällsfrågor som denna.

För gruppen med iransk bakgrund finns inget samband alls mellan att vara arbetslös själv och att ha arbetslösa vänner, i motsats till gruppen med ex-jugoslavisk bakgrund där sambandet är starkt.

– Det kan hänga ihop med att den iranska gruppen är mer resursstark än vad den med bakgrund i före detta Jugoslavien är. Jag tror att den iranska gruppen mer effektivt kan mobilisera familj och utvidgad släkt, och därigenom hitta jobb, men det behövs mer forskning för att undersöka den teorin på djupet, säger Jens Rydgren.

Studien Social Capital, Friendship Networks and Youth Unemployment in Sweden är en del av forskningsprojektet Lifeincon. Syftet med projektet är att studera betydelsen av socialt kapital och resurser i omgivningen för människors livschanser över tid. Studien är författad av Martin Hällsten, Christofer Edling och Jens Rydgren.

Mer om projektet: http://www.sociology.su.se/forskning/forskningsprojekt/lifeincon

Stockholms universitets presstjänst: 08- 16 40 90 press@su.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt Stockholms universitet, centralt 08-16 40 90

Välkommen till Stockholms universitet!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Prenumerera på universitetets nyhetsbrev om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter su.se/nyhetsbrev.

Läs mer om universitetets forskning su.se/forskning.

Pressbilder från exempelvis Mostphotos får enbart användas i anslutning till nyhetsartikel eller inslag med koppling till pressreleaser eller forskningsnyheter kopplade till Stockholms universitet. Vid publicering, ange alltid fotograf (om det framgår) och i de fall där det är aktuellt, Mostphotos.