Gå direkt till innehåll

Kategorier: njurmedicin

För att öka kunskapen och göra fler uppmärksamma på sitt blodtryck kommer medarbetare inom njurmedicin på Skånes universitetssjukhus under maj månad att erbjuda blodtrycksmätning på Mobilia i Malmö.

Mät blodtrycket när du shoppar – nytt grepp för att förebygga njursjukdom

Genom att ha koll på blodtrycket kan olika njursjukdomar undvikas senare i livet. För att öka kunskapen och göra fler uppmärksamma på sitt blodtryck kommer medarbetare inom njurmedicin på Skånes universitetssjukhus under maj månad att erbjuda blodtrycksmätning på köpcentrumet Mobilia i Malmö.
Cirka 120 000 skåningar har kronisk njursjukdom och omkring 60 000 har en halverad njurfunktion
– Bl

Välkommen till Skånes universitetssjukhus Sus!

Skånes universitetssjukhus är ett kunskapsnav inom medicinsk utbildning, forskning och högspecialiserad vård, med nationell högspecialiserad vård inom 26 områden. Den forskning som görs hos oss är tätt knuten till patientnära klinisk verksamhet och sker i nära samarbete med bl a Lunds universitet och Malmö universitet. Skånes universitetssjukhus är ett av Sveriges största sjukhus, med verksamheter i såväl Malmö som Lund. Vår största tillgång är våra 12 600 medarbetare inom över 100 olika yrken.

Skånes universitetssjukhus Sus

Skånes Universitetssjukhus, Avdelning kommunikation
20502 Malmö
Sweden