Gå direkt till innehåll

Kategorier: thoraxkirurgi

Sandra Lindstedt, överläkare inom thoraxkirurgi, har genomfört studien tillsammans med bland andra Snejana Hyllén, överläkare inom thoraxanestesi, och Leif Pierre, chefsperfusionist på thoraxavdelning operation.

Ny behandling kan ge tillgång till fler donerade lungor och färre komplikationer efter transplantation

En stor andel av de lungor som doneras varje år kan inte användas för transplantation. Forskare vid Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet har i en studie på djur nått resultat som ger hopp om att fler donerade lungor ska kunna rädda liv i framtiden. En pilotstudie har nu inletts för att se om behandlingen har samma positiva resultat hos människor.

Ronny Gustafsson, överläkare och sektionschef för thoraxkirurgi och Edgars Grins, enhetsansvarig överläkare på Thoraxavdelning intensivvård.

Covidpatient överlevde lång Ecmo-behandling och lungtransplantation


Efter en av världens längsta behandlingar med Ecmo, eller konstgjord lunga, genomgick den svårt coviddrabbade patienten Asllan Nikqi i slutet av oktober förra året en dubbelsidig lungtransplantation på Skånes universitetssjukhus. Operationen var lyckad och Asllan Nikqi återhämtar sig nu efter flera månaders intensivvård.
– Det jag längtar efter mest just nu är att få komma hem och njuta av

Johan Nilsson, thoraxkirurg på Skånes universitetssjukhus.

Miljoner till forskning för att bättre ta hand om donerade hjärtan

​Johan Nilsson, thoraxkirurg på Skånes universitetssjukhus och professor vid Lunds universitet, får tillsammans med sin forskargrupp ett anslag på cirka 16 miljoner kronor från Vetenskapsrådet. Pengarna ska användas till den fortsatta forskningen om en ny metod som gör det möjligt att transportera och förvara hjärtat från en donator under betydligt längre tid än vad som hittills varit möjligt.

Välkommen till Skånes universitetssjukhus Sus!

Skånes universitetssjukhus är ett kunskapsnav inom medicinsk utbildning, forskning och högspecialiserad vård, med nationell högspecialiserad vård inom 26 områden. Den forskning som görs hos oss är tätt knuten till patientnära klinisk verksamhet och sker i nära samarbete med bl a Lunds universitet och Malmö universitet. Skånes universitetssjukhus är ett av Sveriges största sjukhus, med verksamheter i såväl Malmö som Lund. Vår största tillgång är våra 12 600 medarbetare inom över 100 olika yrken.

Skånes universitetssjukhus Sus

Skånes Universitetssjukhus, Avdelning kommunikation
20502 Malmö
Sweden