Nyhet -

Många nyfikna frågor när Sustend höll lunchföreläsning på Chalmers!

Förra veckan var studenterna på Chalmers-programmet för Affärsutveckling och Entreprenörskap (AE) inom samhällsbyggnad inbjudna till lunchföreläsning med Sustend. AE-sektionens arbetsmarknadsgrupp är initiativtagare till de återkommande lunchföreläsningarna, där företag inom bygg- och fastighetsbranschen berättar för studenterna om olika branschutmaningar och verksamhetsområden.

Inspirerande utbyte mellan skola och näringsliv
"Vi vill ge studenterna en större och mer konkret bild av vad studierna på AE-sektionen kan leda till", säger Karin Hammarqvist, ordförande för AE-sektionens arbetsmarknadsgrupp, om syftet med lunchföreläsningarna.

"Det är ett roligt sätt att komma i kontakt med inspirerande och kunniga människor i branschen", säger Karin Hammarqvist.

Flera av Sustendarna har studerat på Chalmers och Sustend har också varit på skolan tidigare för att föreläsa. 2016 var Marina Crnoja en av studenterna på AE-programmet som gick på Sustends lunchföreläsning.

"Äntligen ett företag där unga och drivna personer tillsammans arbetar för att förbättra och utveckla bygg- och fastighetsbranschen!" var Marinas känsla efter det mötet. Tycket var ömsesidigt och efter examen blev Marina en del av Sustendfamiljen som projektledare inom underhållsplanering.

I förra veckan var Marina tillbaka på Chalmers, denna gång som en av föreläsarna, tillsammans med kollegorna Emil Gustafsson och Anton Klintenberg. AE-studenterna bjöds på lunch och en inblick i Sustend-världen där besiktningar och möten med kunder varvas med pingisturneringar, kontorsfrukostar och utvecklingsprojekt med kollegorna.

Att jobba på Sustend innebär att hjälpa kunder, skapa samhällsnytta och samtidigt ha kul
"Att arbeta med underhållsplaner på Sustend är spännande och varierat, jag får besöka olika städer runtom i landet och träffa mycket människor. Tillsammans med mina kollegor hjälper vi fastighetsägare att få koll på hur fastigheterna mår, så att de kan arbeta effektivt och långsiktigt med åtgärdsprojekt", berättar Marina under föreläsningen.

"Det är roligt att arbeta så nära kunderna och att få hjälpa fastighetsägare i sin vardag att effektivisera och förenkla arbetet på ett så tydligt sätt. Samtidigt finns det ett stort samhällsvärde i det vi gör, exempelvis genom att underlätta att ta ansvar här och nu för fastigheter som ska nyttjas av kommande generationer", berättar Marina.

Emil, projektledare inom byggprojektledning, instämmer. "Vi har med oss det långsiktiga perspektivet i alla våra projekt, vi har kunskap om och kan fatta beslut som prioriterar resultat som är
beständiga över lång tid".

Ett roligt och givande format som öppnar upp för frågor

"Det var riktigt roligt med det stora intresse och gensvar vi fick hos AE-studenterna! Det känns som att vi lyckades visa att det går att göra riktigt viktiga och bra saker för sina kunder och samhället och samtidigt ha riktigt roligt på jobbet", säger Marina efter föreläsningen.

Både Emil och Anton instämmer i att det är ett bra format när det finns utrymme för så givande samtal. "Det är roligt att träffa studenter och att inspirera, men roligast var att det var så många som passade på att ställa frågor - formatet gör att utbytet blir ömsesidigt", tycker Emil.

”Sustend är ett spännande företag med ett tydligt utvecklingsdriv – det väckte stort intresse och nyfikenhet hos AE-studenterna”, menar Karin.

"En rolig fråga jag fick när jag berättat om bakgrunden till Sustends start var 'Blev Sustend som du tänkte dig?'", berättar Anton. "Det solklara svaret är att det blev bättre, eller blir bättre och bättre hela tiden! Sustend är ju aldrig färdigt, vi bygger Sustend tillsammans varje dag.”

Relaterade länkar

Ämnen

  • Företagsutbildning

Regioner

  • Västra Götaland

Presskontakt

Anton Klintenberg

Presskontakt VD 0101 75 69 09

Relaterat innehåll