Pressmeddelande -

13 elbussar beställda till Örebro stadstrafik

Nu står det klart att Svealandstrafiken har beställt ytterligare 13 eldrivna bussar som kommer att börja rulla i Örebro stadstrafik i slutet av 2023. Leverantör blir den holländska elbusstillverkaren Ebusco.

Bussarna, som är av samma modell som de som tidigare upphandlats till BRT i Örebro, kommer att ge både resenärer och förare den bästa upplevelsen. Elbussarna som är av modell Ebusco 3.0, har lägre vikt än bussar med förbränningsmotor vilket bidrar till en minskad energiförbrukning. Detta tillsammans med en längre livslängd ger en relativt låg livscykelkostnad.

- Bussarna har samma tekniska specifikation som de arton meters ledbussar vi tidigare beställt till BRT linjen i Örebro. Däremot kommer dessa 13 bussar att färgsättas med den blå vågen. Att det blir fler elbussar från samma leverantör underlättar verkstadsarbetet och reservdelshanteringen, säger Geert Schaap, chef för Teknik och innovation.

Övergången till eldrivna, tysta och avgasfria bussar som laddas nattetid på bussdepån skapar goda möjligheter för en flexibel insats av elbussar på olika linjer och en bättre innerstadsmiljö.

- Redan i dag drivs samtliga Svealandstrafikens bussar med förnybara drivmedel i form av biogas och biodiesel. Genom att införa eldriven trafik tar vi ytterligare ett steg mot en helt utsläppsfri kollektivtrafik, säger Martina Lindblom Alanko, Hållbarhets- och inköpschef.

För mer information, vänligen kontakta:

Martina Lindblom Alanko, Hållbarhets- och inköpschef, Svealandstrafiken
Telefon: 070-417 19 50
Geert Schaap, chef för teknik och innovation, Svealandstrafiken
Telefon: 021-470 18 60

Ämnen

  • Miljö, energi

Regioner

  • Värmland

Med över 1000 medarbetare och drygt 300 biogasbussar transporterar vi dagligen över 60 000 invånare i Örebro och Västmanland. Svealandstrafiken AB ägs av Region Västmanland och Region Örebro Län och vår uppgift är att planera och utföra linjelagd trafik med buss i båda länen. Vi kör både stadstrafik och regiontrafik - antingen i egen regi eller via någon av de underentreprenörer som vi har avtal med. Svealandstrafiken bidrar till att samhället fungerar varje dag, året runt.

Kontakter

Martina Linblom Alanko

Inköpschef 019-760 63 50

Geert Schaap

Chef hållbarhet & innovation 021-470 18 60

Relaterat innehåll