Pressmeddelande -

Nu påbörjas arbetet med att elektrifiera Svealandstrafikens bussdepå i Örebro

Under hösten 2023 levereras de första nya elbussarna till Svealandstrafiken i Örebro. Bussar som ska ta Länstrafikens resenärer fram på ett utsläppsfritt, tyst och bekvämt sätt. Arbetet med att elektrifiera Svealandstrafikens bussdepå har därför nu påbörjats, och beräknas vara klart i september 2023.

– Det är ett stort steg för oss att nu påbörja elektrifieringen av vår depå i Bettorp. Vi har många nya elbussar på ingång, vilket ställer höga krav på att vår depå är utrustad med den senaste tekniken. På depån kommer vi ladda samtliga bussar med hjälp av smarta algoritmer, och det framförallt nattetid, för att kunna vara redo för trafiken som påbörjas under de tidiga morgontimmarna, säger Geert Schaap, chef för teknik och innovation på Svealandstrafiken.

  För de sammanlagt 36 nya elbussarna för stadstrafik och BRT samt de nya elbussarna för regiontrafik kommer totalt 43 laddplatser installeras på Svealandstrafikens befintliga depå i Bettorp, Örebro. Markarbetet har nu påbörjats och beräknas pågå fram till sommaren. Därefter väntar montage av laddboxar samt installation av laddsystem. Bussarna kommer att strömförsörjas av förnyelsebar el och en buss beräknas laddas fullt på cirka tre timmar.

  – Det här är investeringar för framtidens kollektivtrafik i Örebro län. Om biogasbussarna var ett viktigt första steg för oss på vår resa mot en hållbar kollektivtrafik så är detta nästa steg, säger Fredrik Eliasson, kollektivtrafikchef för Länstrafiken.

  Med stöd från EU och Klimatklivet
  För både de nya elbussarna som köpts in och laddinfrastrukturen på depån har Svealandstrafiken säkrat investeringsstöd från både EU:s fond för ett sammanlänkat Europa och Klimatklivet från Naturvårdsverket. Stöd som ges till investeringar som bidrar till minskad klimatpåverkan.

  – Att vi får investeringsstöd för både elbussarna och laddinfrastrukturen har gjort det möjligt att behålla kostnaden per kilometer för elbussarna på samma nivå som för biogasbussarna, säger Geert Schaap.

  Ämnen

  • Industri, tillverkning

  Kategorier

  • elektrifiering
  • teknik och fastigheter
  • örebro län

  Regioner

  • Värmland

  Med över 1000 medarbetare och drygt 300 biogasbussar transporterar vi dagligen över 60 000 invånare i Örebro och Västmanland. Svealandstrafiken AB ägs av Region Västmanland och Region Örebro Län och vår uppgift är att planera och utföra linjelagd trafik med buss i båda länen. Vi kör både stadstrafik och regiontrafik - antingen i egen regi eller via någon av de underentreprenörer som vi har avtal med. Svealandstrafiken bidrar till att samhället fungerar varje dag, året runt.

  Kontakter

  Jenny Ek

  Presskontakt Kommunikationschef Kommunikation 021-470 18 52

  Relaterat innehåll