Pressmeddelande -

Nu står bussdepån i Bettorp redo att ta emot Örebros nya elbussar

Den 11 april, 2023 togs det första spadtaget med att elektrifiera Svealandstrafikens bussdepå i Bettorp och nu är arbetet färdigställt. Elektrifieringen av bussdepån är ett viktigt steg i omställningen mot en hållbar kollektivtrafik i länet. Under våren 2024 levereras de första elbussarna till Örebro.

Nu finns totalt 43 laddstationer installerade på Svealandstrafikens depå i Bettorp, och kommer att tas i bruk under 2024 för elbussar både i regiontrafik, stadstrafik och kommande Citylinje, BRT. Det har varit ett omfattande arbete som pågått på depån med montage av laddboxar samt installation av laddsystem. Under hösten kom den 60 ton tunga högspänningsstationen och två transformatorstationer på plats som fördelar strömmen till de nya snabbladdarna. Bussarna kommer att strömförsörjas av förnybar el.

För både de nya elbussarna och laddinfrastrukturen på depån har Svealandstrafiken säkrat investeringsstöd från både EU:s fond för ett sammanlänkat Europa och Klimatklivet från Naturvårdsverket. Stöd som ges till investeringar som bidrar till minskad klimatpåverkan.

  • Tack vara investeringsstödet kan vi behålla kostnaden per kilometer på samma nivå som för biogasbussarna och dessutom erbjuder varje elbuss en utsläppsfri, tystare och mer komfortabel resa, säger Geert Schaap, chef för teknik och innovation på Svealandstrafiken.

Laddstationerna har funktionstestats med elbussar från vår depå i Västerås under november och besiktning av installationen har genomförts i december. Vi ser nu fram emot hälsa de nya elbussarna välkomna till Örebro och ta den nya elinfrastrukturen i full drift under våren.

---

Om Svealandstrafiken

Svealandstrafiken är ett aktiebolag som ägs av Region Västmanland och Region Örebro Län. Vår uppgift är att planera och utföra linjelagd trafik med buss i båda länen.

Uppdraget får vi av regionernas kollektivtrafikmyndigheter. Vi kör såväl stadstrafik som regiontrafik, antingen i egen regi eller via någon av de underentreprenörer som vi har avtal med. Vi levererar en helhetslösning från ax till limpa - hos oss finns kompetens inom hela processen.

Ämnen

  • Ingenjörskonst

Kategorier

  • elektrifiering
  • samhälle
  • örebro
  • teknik och innovation

Regioner

  • Värmland

Med över 1000 medarbetare och drygt 300 biogasbussar transporterar vi dagligen över 60 000 invånare i Örebro och Västmanland. Svealandstrafiken AB ägs av Region Västmanland och Region Örebro Län och vår uppgift är att planera och utföra linjelagd trafik med buss i båda länen. Vi kör både stadstrafik och regiontrafik - antingen i egen regi eller via någon av de underentreprenörer som vi har avtal med. Svealandstrafiken bidrar till att samhället fungerar varje dag, året runt.

Kontakter

Jenny Ek

Presskontakt Kommunikationschef Kommunikation 021-470 18 52

Relaterat innehåll