Gå direkt till innehåll
Biokraft – Balanskraft, hur då, hur dyrt?

Biokraft – Balanskraft, hur då, hur dyrt?

Tid 3 November 2020 08:30 – 10:00

Plats Online via Zoom

Sverige går snabbt mot ett 100 procent förnybart elsystem där variabel produktion från vind och sol får allt större andel. Det ökar kraven på balansering och flexibla lösningar. Här kan bioenergin spela en roll, eftersom biokraft är styrbar och har lagrad energi i bränslet.

Sverige har stor kompetens kring bioenergi, men vi ser inte att detta återspeglas i olika analyser och utredningar kring effektfrågan.

 • Hur styr vi mot 100 procent förnybart till lägst kostnad där vi också klarar effekten?
 • Vilka tekniker finns och vilka styrmedel och prismekanismer behövs för att få investeringar i kostnadseffektiva, flexibla bioenergilösningar?

Detta webbinarium belyser vilken roll biokraft kan spela i ett 100 procent förnybart elsystem och diskuterar vilka åtgärder som behöver vidtas. Lyssna på och diskutera med:

 • Robert Andrén, Energimyndigheten
 • Sara Grettve, Energimyndigheten
 • Lars Holmquist, Göteborg Energi
 • Vilken roll kan bioenergilösningar ha i ett 100 procent förnybart elsystem
  Lisa Göransson, Chalmers
 • Balanskraft med gröna gasturbiner
  Jenny Larfeldt, Siemens Energy
 • Femton års erfarenheter med kyltorn och kondenskraftproduktion
  Torbjörn Claesson, ENA Energi

Programmet kommer att uppdateras med samtal med företrädare för politiska partier.

När: tisdag, 3 november, kl. 08.30-10.00
Plats: Online via Zoom
Anmälan:
Anmäl dig här

Arrangeras av Svebio, tidningen Bioenergi och IEA Bioenergy T 44 Flexible Bioenergy.

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Gustav Melin

Gustav Melin

Presskontakt Verkställande direktör 08-441 70 80
Kjell Andersson

Kjell Andersson

Presskontakt Kommunikationschef information, näringspolitik 08-441 70 87
Tomas Ekbom

Tomas Ekbom

Presskontakt Programdirektör BioDriv, biodrivmedel, biooljor, bioraffinaderier 070 276 15 78
Anders Haaker

Anders Haaker

Presskontakt Chefredaktör Bioenergi 08-441 70 95

Relaterade nyheter

Vi vill öka användningen av bioenergi

Svebio arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett hållbart och ekonomiskt klokt sätt. Vi är en samlad kraft för företag och privatpersoner som tror på förnybar energi, företag och fri marknadsekonomi. Som medlem i Svebio blir du en del av ett nationellt och internationellt nätverk av människor som arbetar för att utveckla bioenergin.

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen
Kammargatan 22
111 40 Stockholm