Gå direkt till innehåll
Svebios Vårmöte med Årsmöte 2021

Svebios Vårmöte med Årsmöte 2021

Tid 14 April 2021 08:30 – 12:00

Plats Online - Zoom

 • Datum: 14 april, 2021
 • Tid: Årsmöte kl. 08.30 – 09.30 med efterföljande Vårmöte kl. 10.00 – 11.45
 • Plats: Online via Zoom. Anmälan krävs. Länkar skickas ut i god tid innan start.
 • Årsmötet är öppet för Svebios medlemmar. Vårmötet är öppet för alla.
  Medlemmar i Svebio har en rösträtt vardera. Associerade medlemmar har ej rösträtt.
 • Kontakta Svebio för frågor, 08-441 70 80

Vårmötesprogram (öppet för alla):

 • Att driva fossilfritt transportföretag
 • Att skapa arbete och utveckling på landsbygden med bioenergi
 • Övik Energis rökgaser som råvara till metanolproduktion för Liquid Wind, Rickard Pellny, Övik Energi
 • Biokol som ersättare av fossilt kol i stål- och cementindustri, Tobias Brink, Envigas
 • Klimatkliv stöd i Frankrike och erfarenheter från pyrolysoljeeldning, Susanne Paulrud, RISE
  Frankrike har ny infört ett klimatkliv för industrin. Svenska företag som installerat förnybar teknik i svensk industri har nu en marknad i Frankrike.
 • Kallt i Sverige – Varför stod kraftproduktionen still?
  På Bioenergitidningens biokraftkarta finns 4 800 MW installerat i Sverige. Ändå producerades knappt 2 000 MW el från biokraft den kallaste dagen i februari, varför är det så? Fredrik Zetterlund, Svebio, redovisar resultaten från Svebios undersökning om varför biokraftproduktionen bara utnyttjades till 40 procent.
 • Den nationella Elektrifieringsstrategin
  Vi möter Truls Borgström – nationell samordnare för elektrifieringsstrategin med kontakt med Elektrifieringskommissionen. Diskussion med folk i branschen.

Kategorier

Kontakter

Anna Törner

Anna Törner

Presskontakt VD 070-298 69 36
Kjell Andersson

Kjell Andersson

Presskontakt Kommunikationschef information, näringspolitik 08-441 70 87
Tomas Ekbom

Tomas Ekbom

Presskontakt Programdirektör BioDriv, biodrivmedel, biooljor, bioraffinaderier 070 276 15 78
Anders Haaker

Anders Haaker

Presskontakt Chefredaktör Bioenergi 08-441 70 95

Vi vill öka användningen av bioenergi

Svebio arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett hållbart och ekonomiskt klokt sätt. Vi är en samlad kraft för företag och privatpersoner som tror på förnybar energi, företag och fri marknadsekonomi. Som medlem i Svebio blir du en del av ett nationellt och internationellt nätverk av människor som arbetar för att utveckla bioenergin.

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen
Kammargatan 22
111 40 Stockholm