Gå direkt till innehåll
2013 års Jan Häckner-stipendium gick till Rolf Ljunggren på Cortus

Pressmeddelande -

2013 års Jan Häckner-stipendium gick till Rolf Ljunggren på Cortus

Rolf Ljunggren, vd för Cortus Energy, får utmärkelsen för att ha utvecklat en ny metod att producera ett rent biobränsle som har stor potential att kunna ersätta fossila bränslen i krävande industriella processer inom till exempel stål- och cementindustri.

– Det känns bra att ha fått denna utmärkelse. Svebio har en internationell genomslagskraft genom eventet World Bioenergy. För vår del är det oerhört hedervärt att vi uppmärksammas. Det är väldigt glädjande och det betyder mycket för oss, säger Rolf Ljunggren.

Cortus Energy har i början av 2013 gjort en stor emission och har tagit in 48,7 miljoner kronor till bolaget. 

– Det är viktigt för att vi ska kunna genomföra vår första industriella installation, vid Nordkalk i Köping, en anläggning som beräknas starta våren 2014. Det är en referens som är avgörande för vår fortsatta utveckling, säger Rolf Ljunggren.

Stipendiet är på 10 000 kr och delades ut av Jan Häckner i samband med Svebios årsmöte den 9 april i Stockholm.


Motiveringen för 2013 års Jan Häckner-stipendiat
”Under arbete med processer inom stål- och gasindustri fick Rolf Ljunggren tidigt idén att separera kväve från gengas framställd på biomassa för att använda i avancerade industriprocesser. Med stort engagemang, tålamod och stark drivkraft har Rolf Ljunggren utvecklat sin idé och kommit en bra bit mot kommersialisering. Idag klarar Rolf Ljunggrens teknik, WoodRoll, att åstadkomma en gas med dubbelt så högt energivärde jämfört med konventionell förgasning av biomassa genom att eliminera kvävgas och producera en ren syntesgas.

Rolf Ljunggren är VD på företaget Cortus Energy i vilket han genomfört denna utveckling. Cortus teknik innebär klart ökade möjligheter att använda biobränsle i industriprocesser där detta tidigare inte var möjligt.

Utöver det tekniska utvecklingsarbetet har Rolf Ljunggren även i samband med en börsintroduktion av Cortus Energy lyckat genomföra en övertecknad nyemission och därmed skapat förutsättningarna av en expansion av tekniken och företaget. Första steget är nu att bygga en första kommersiell anläggning om 5 MW och leverera syntesgas till Nordkalk i Köping.”

Bildtext: Jan Häckner (till höger) skriver under checken på 10 000 kr tillsammans med Gustav Melin, vd Svebio (överst till vänster) och stipendiaten Rolf Ljunggren.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se

Presskontakt

Gustav Melin

Gustav Melin

Presskontakt Verkställande direktör 08-441 70 81
Kjell Andersson

Kjell Andersson

Presskontakt Kommunikationschef information, näringspolitik 08-441 70 87
Tomas Ekbom

Tomas Ekbom

Presskontakt Programdirektör BioDriv, biodrivmedel, biooljor, bioraffinaderier 070 276 15 78
Anders Haaker

Anders Haaker

Presskontakt Chefredaktör Bioenergi 08-441 70 95

Vi vill öka användningen av bioenergi

Svebio arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett hållbart och ekonomiskt klokt sätt. Vi är en samlad kraft för företag och privatpersoner som tror på förnybar energi, företag och fri marknadsekonomi. Som medlem i Svebio blir du en del av ett nationellt och internationellt nätverk av människor som arbetar för att utveckla bioenergin.

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen
Kammargatan 22
111 40 Stockholm