Gå direkt till innehåll
Dålig kunskap om bioenergins roll

Pressmeddelande -

Dålig kunskap om bioenergins roll

Svenska folket underskattar mycket kraftigt bioenergins roll i den svenska energiförsörjningen. Det visar den Sifo-undersökning som tidningen Bioenergi låtit genomföra.

En mycket stor del av svenska folket tror att bioenergin står för mindre än tio procent av energianvändningen i Sverige. Mycket få kan ge rätt svar – att bioenergin idag svarar för nära en tredjedel av den svenska energianvändningen (cirka 32 procent av slutanvändningen av energi).

- Det är tredje året i rad som vi genomför den här undersökningen, och kunskapen om bioenergins roll är lika dålig som tidigare år, berättar Anders Haaker, chefredaktör på Bioenergi. De som underskattar bioenergins roll har till och med blivit fler. Hela 59 procent anger värden under 25 procent, medan mindre än en fjärdedel av de tillfrågade anger värden som ligger någorlunda rätt. En stor andel svarar ”vet ej”.

- Kunskapen om bioenergins roll är särskilt dålig bland personer med högre utbildning, bland medelålders män och bland storstadsbor. I de här grupperna är det också få som svarar ”vet ej”. De som vet minst är också de som tror sig veta bäst, konstaterar Anders Haaker.

 För ytterligare upplysningar kontakta Anders Haaker, tel 08-4417085. 

 Bifogas: diagram över de tre senaste årens Sifo-mätning. 

Ämnen

Kategorier


Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se

Kontakter

Gustav Melin

Gustav Melin

Presskontakt Verkställande direktör 08-441 70 81
Kjell Andersson

Kjell Andersson

Presskontakt Kommunikationschef information, näringspolitik 08-441 70 87
Tomas Ekbom

Tomas Ekbom

Presskontakt Programdirektör BioDriv, biodrivmedel, biooljor, bioraffinaderier 070 276 15 78
Anders Haaker

Anders Haaker

Presskontakt Chefredaktör Bioenergi 08-441 70 95

Vi vill öka användningen av bioenergi

Svebio arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett hållbart och ekonomiskt klokt sätt. Vi är en samlad kraft för företag och privatpersoner som tror på förnybar energi, företag och fri marknadsekonomi. Som medlem i Svebio blir du en del av ett nationellt och internationellt nätverk av människor som arbetar för att utveckla bioenergin.

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen
Kammargatan 22
111 40 Stockholm