Gå direkt till innehåll
Räknat som energiinnehåll minskade leveranserna av fasta biobränslen med omkring fem procent under 2020 jämfört med 2019.
Räknat som energiinnehåll minskade leveranserna av fasta biobränslen med omkring fem procent under 2020 jämfört med 2019.

Pressmeddelande -

Minskade energileveranser av fasta biobränslen 2020

Energileveranserna av biobränslen minskade 2020 främst på grund av lägre efterfrågan på biobränslen för uppvärmning. Året var det varmaste sedan mätningar inleddes 1860. Högre priser på flera sortiment gjorde att omsättningen räknat i kronor var oförändrad.

Värdet av levererade fasta biobränslen som flis, spån, bark, pellets och torv under 2020 var cirka åtta miljarder kronor, oförändrat jämfört med 2019. Räknat som energiinnehåll minskade leveranserna av fasta biobränslen med omkring fem procent under 2020 jämfört med 2019. Högre priser på förädlade trädbränslen, biprodukter och returträ uppvägde lägre leveransvolymer. Det visar resultatet av en enkätundersökning utförd av tidningen Bioenergi.

Tidningen Bioenergi har undersökt leveranserna av fasta biobränslen under 2020 räknat i kronor och i energi. Högst omsättning i kronor hade Vida Energi med en omsättning på 1048 miljoner kronor. En ökning med 81 miljoner kronor, 8,4 procent jämfört med 2019. På andra plats kom Stora Enso som omsatte 990 miljoner kronor, en minskning med 83 miljoner, 7,7 procent. På tredje plats kom SCA Energy med en omsättning på 793 miljoner kronor enligt Bioenergis bedömning, en minskning med 115 miljoner kronor, 12,7 procent.

Störst leverantör räknat i energi var Stora Enso med 4,7 terawattimmar (TWh) under 2020, en minskning med drygt 0,7 TWh. Södra Skogsägarna kom på andra plats med 3,9 TWh levererade fasta biobränslen, en ökning med 0,15 TWh. SCA Energy, på tredje plats, minskade sina leveranser med nästan 0,9 TWh till 3,5 TWh biobränslen.

Hög årsmedeltemperatur

Årsmedeltemperaturen för Sverige var under 2020 den högsta som uppmätts sedan rikstäckande observationer inleddes omkring år 1860, enligt SMHI. Det är den viktigaste förklaringen till de minskade leveranserna av fasta biobränslen.

Ökad användning i industri

– En långsiktig trend som går åt andra hållet är en ökad efterfrågan på biobränslen från tillverkande industri. Det är en följd av att skattesubventioner på fossila bränslen avvecklades under flera års tid i kombination med investeringsstöd från Klimatklivet. Ett exempel är NCCs asfaltproduktion där pellets och bioolja har ersatt fossila bränslen i företagets alla 29 asfaltverk i Sverige. Det är troligen unikt i världen. Kunskap finns men det som saknas i många länder är en skatt på koldioxidutsläpp från fossila bränslen och investeringsstöd liknande Klimatklivet, säger Anders Haaker, chefredaktör på tidningen Bioenergi.

Om undersökningen

Undersökningen baseras på en enkät till leverantörer som redovisar uppgifter om den öppna handeln med biobränslen. Förutom den öppna handeln sker interna leveranser inom koncerner i skogsindustrin som inte redovisas i denna undersökning. Undersökningens resultat presenterades i Bioenergi nr 2-2021.

För ytterligare information kontakta: Anders Haaker, chefredaktör Bioenergi, 073-927 19 57, anders.haaker@bioenergitidningen.se

Ämnen


Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se

Presskontakt

Gustav Melin

Gustav Melin

Presskontakt Verkställande direktör 08-441 70 80
Kjell Andersson

Kjell Andersson

Presskontakt Kommunikationschef information, näringspolitik 08-441 70 87
Tomas Ekbom

Tomas Ekbom

Presskontakt Programdirektör BioDriv, biodrivmedel, biooljor, bioraffinaderier 070 276 15 78
Anders Haaker

Anders Haaker

Presskontakt Chefredaktör Bioenergi 08-441 70 95

Vi vill öka användningen av bioenergi

Svebio arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett hållbart och ekonomiskt klokt sätt. Vi är en samlad kraft för företag och privatpersoner som tror på förnybar energi, företag och fri marknadsekonomi. Som medlem i Svebio blir du en del av ett nationellt och internationellt nätverk av människor som arbetar för att utveckla bioenergin.

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen
Kammargatan 22
111 40 Stockholm