Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Moderna pellets- och vedpannor ger låga utsläpp

– Att ersätta fossila bränslen med biobränsleteknik ger låga utsläpp av partiklar om man använder modern utrustning. De uttalanden som gjordes i Sveriges Radio igår tisdag stämmer inte med den rapport som IIASA själva nyligen publicerat och som är rådgivande för EU-kommissionen. Rapporten visar, tvärt emot vad som sades i reportaget, att biobränsleanvändningen i pellets- och vedpannor förväntas förbli relativt konstant i Europa och att partikelutsläppen från dessa förväntas minska. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, och Sofia Backéus i PelletsFörbundet, i en gemensam kommentar.

Vad som inte heller nämns i inslaget är att det pågår ett arbete med att införa gemensamma regler för nya småskaliga eldningsanläggningar under EU:s Ecodesigndirektiv. Reglerna kommer att gälla effektivitet och utsläpp, och de krav som diskuteras är mycket stränga. Genom det nya direktivet kommer alla nya anläggningar inom EU att få mycket låga utsläpp, på samma sätt som de anläggningar som idag säljs på den svenska marknaden.  Att elda biobränsle i effektiva anläggningar med låga utsläpp kommer därför inte heller i framtiden vara ett hot mot folkhälsan i EU utan ett bra sätt att minska beroendet av fossil energi.

Energimyndigheten lät testa moderna pelletspannor som finns på den svenska marknaden, och resultaten publicerades för några månader sedan. Testen av pannorna genomfördes av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och de visar att större delen av de testade pannorna ligger i nivå med vad som kommer att krävas inom det förväntade Ecodesigndirektivet. Sveriges Radio uppger värden upp till 300 mg/m3 från IIASA-rapporten. 

För frågor kontakta gärna:
Gustav Melin, Svebio, 070-524 44 00 
Kjell Andersson, Svebio, 070-441 71 92
Sofia Backéus, PelletsFörbundet, 08-441 70 77 
Lars Åbom, ordförande PelletsFörbundet, 070-370 93 88 
Sven Hermansson, SP, 010-516 58 51

Ämnen

Kategorier


Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se

Kontakter

Gustav Melin

Gustav Melin

Presskontakt Verkställande direktör 08-441 70 81
Kjell Andersson

Kjell Andersson

Presskontakt Kommunikationschef information, näringspolitik 08-441 70 87
Tomas Ekbom

Tomas Ekbom

Presskontakt Programdirektör BioDriv, biodrivmedel, biooljor, bioraffinaderier 070 276 15 78
Anders Haaker

Anders Haaker

Presskontakt Chefredaktör Bioenergi 08-441 70 95

Vi vill öka användningen av bioenergi

Svebio arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett hållbart och ekonomiskt klokt sätt. Vi är en samlad kraft för företag och privatpersoner som tror på förnybar energi, företag och fri marknadsekonomi. Som medlem i Svebio blir du en del av ett nationellt och internationellt nätverk av människor som arbetar för att utveckla bioenergin.

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen
Kammargatan 22
111 40 Stockholm