Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Om Energikommissionen: Lovande upplägg av Baylan, tycker Svebio!

Vi tycker att energiminister Baylans angreppssätt ser lovande ut med de tre faserna.

  • En bred debatt för att uppdatera alla på hur kostnader och villkor för elproduktion ser ut i dagsläget.
  • En period av analys av vad som är ändamålsenligt, konkurrenskraftigt och möjligt att genomföra i verkligheten.
  • Slutligen den politiska överenskommelsen över blockgränsen 2017.

– Om alla partier går in med en inställning att lösa energisystemfrågorna på ett kostnadseffektivt sätt för Sveriges konsumenter och producenter, kan det här bli riktigt bra, säger Gustav Melin vd på Svebio. 

– Vi måste ta hänsyn till ekonomi och klimat och klara att leverera el och värme till rimliga priser när industri och bostäder behöver el och värme. Vi tror att Energikommissionens angreppssätt kan ge förutsättningar för att fatta beslut om politiska ramvillkor för el- och värmemarknaden så att företagen kan leverera säker tillgång till el till konkurrenskraftiga priser.

Svebio tycker också att perspektivet 2025-2050 är en bra tidsperiod eftersom det är efter 2025 som vi sannolikt kan få problem med effektbrist i det svenska elnätet. Men bara om vi inte fattar goda beslut i tid. Bioenergibranschen kan bidra på två sätt för att klara effektproblematiken. Dels genom det arbete vi nu gör i Biokraftplattformen där vi menar att vi skulle kunna leverera 40 TWh biokraft till år 2040, dels genom att el-effekttopparna kapas billigast genom att värma med bränslen istället för med elvärme.

– Slutligen är vi nöjda med att transportfrågorna inte läggs i energikommissionen mer än som en bevakningsfråga. Vi är nöjda med att energiministern indikerar att vi redan har resultatet av FFF-utredningen och inte behöver ytterligare utredning. Här måste vi gå fortare fram och fatta beslut om en fossiloberoende fordonsflotta på de underlag som redan finns, säger Gustav Melin.

För ytterligare upplysningar kontakta Gustav Melin tel 070-5244400

Ämnen

Taggar


Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se

Presskontakt

Gustav Melin

Gustav Melin

Presskontakt Verkställande direktör 08-441 70 80
Kjell Andersson

Kjell Andersson

Presskontakt Kommunikationschef information, näringspolitik 08-441 70 87
Tomas Ekbom

Tomas Ekbom

Presskontakt Programdirektör BioDriv, biodrivmedel, biooljor, bioraffinaderier 070 276 15 78