Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Otydlig politik hindrar klimatomställningen i trafiken

– Regeringen bedriver en otydlig klimatpolitik på transportområdet, som hotar att bromsa utvecklingen av biodrivmedel och miljöbilar. Det säger Svebios expert på förnybara drivmedel, Lena Dahlman, med anledning av att Svebio idag avlämnat ett remissyttrande över regeringens förslag till styrmedel för biodrivmedel och förslag till miljöbilsdefinition.

– Osäkerhet om de framtida styrmedlen leder till att Sverige förlorar sitt försprång inom denna framtidsbransch, fortsätter Lena. Regeringens målsättning om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 kommer inte att nås om vi inte ökar våra ambitioner inom klimatområdet.

– Särskilt allvarligt är att regeringen inte kan ge besked om på vilket sätt man vill stimulera rena och höginblandade biodrivmedel, som etanolbränslena E85 och ED95, ren biodiesel, biogas, HVO och DME, efter nästa års utgång. Den här osäkerheten gör att ett antal projekt nu står och stampar. Utan klarhet och styrmedlen för de kommande åren kan företagen inte genomföra de stora investeringar som krävs. Svebio ser helst att regeringen ger fortsatt skattebefrielse för alla biodrivmedel.

– Svebio välkomnar att regeringen nu vill öka låginblandningen i både bensin och diesel. Däremot är regeringens förslag om hur ökningen ska ske, genom införandet av en tvingande kvotplikt och beskattning av låginblandade biodrivmedel, väldigt negativt.

– Förslaget till ny miljöbilsdefinition har både för- och nackdelar. Det är bra att etanol- och biogasbilar får en klimatfördel. Men för att få fram fler fossiloberoende miljöbilar så räcker inte en sänkning av fordonsskatten som stimulans. Sänkningen av förmånsvärdena bör förlängas och ges med teknikneutralitet, dvs gälla alla typer av miljöfordon, inte bara el- och gasbilar, enligt Lena Dahlman. För att garantera klimatnyttan bör man också kräva att miljöbilarna tankas med hållbara biodrivmedel, dvs att bilisterna ska kunna visa att man tankat förnybart bränsle för att få del av skattereduktion eller sänkt förmånsvärde.

Svebios remissyttrande finns på Svebios hemsida http://www.svebio.se/remissvar.

För ytterligare upplysningar kontakta Lena Dahlman, tel 08-4417083 eller 070-6211955.

Ämnen

Kategorier


Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se

Kontakter

Gustav Melin

Gustav Melin

Presskontakt Verkställande direktör 08-441 70 81
Kjell Andersson

Kjell Andersson

Presskontakt Kommunikationschef information, näringspolitik 08-441 70 87
Tomas Ekbom

Tomas Ekbom

Presskontakt Programdirektör BioDriv, biodrivmedel, biooljor, bioraffinaderier 070 276 15 78
Anders Haaker

Anders Haaker

Presskontakt Chefredaktör Bioenergi 08-441 70 95

Vi vill öka användningen av bioenergi

Svebio arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett hållbart och ekonomiskt klokt sätt. Vi är en samlad kraft för företag och privatpersoner som tror på förnybar energi, företag och fri marknadsekonomi. Som medlem i Svebio blir du en del av ett nationellt och internationellt nätverk av människor som arbetar för att utveckla bioenergin.

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen
Kammargatan 22
111 40 Stockholm