Gå direkt till innehåll
Flis är ett av de fasta biobränslen som handlas på Baltpools handelsplats och som nu siktar på att öppna i Sverige. Foto: Sofie Samuelsson
Flis är ett av de fasta biobränslen som handlas på Baltpools handelsplats och som nu siktar på att öppna i Sverige. Foto: Sofie Samuelsson

Pressmeddelande -

Svebio introducerar digital handelsplats för biobränslen

Svebio inleder ett samarbete med det statliga Litauiska företaget Baltpool och introducerar en digital handelsplats för fasta biobränslen, flis och pellets, i Sverige. Genom handelsplatsen blir det enklare för säljare och köpare av bränslen att mötas och göra affärer till standardiserade villkor. För energimarknaden innebär det att handeln med fasta biobränslen i Östersjöregionen och i Sverige kan utvecklas och att det skapas en mer transparent prisbildning. 

Den digitala handelsplatsen heter som företaget, Baltpool, den etablerades i Litauen 2013 och har sedan dess vidgat sin verksamhet till Lettland, Estland, Danmark och Polen. Under 2019 var omsättningen på Baltpool drygt 62 miljoner euro, och sedan starten 2013 har bränslen för 320 miljoner euro (3,5 Mdr SEK) förmedlats via börsen. I energitermer såldes drygt 5 TWh bränsle via Baltpool 2019.Börsen är öppen för alla seriösa köpare och säljare och handeln sker på tisdagar varje vecka. 

– Det är vår förhoppning att samarbetet med Baltpool ska ge svenska köpare och säljare av biobränslen bättre information om aktuella prisnivåer och att börsen ska växa och bli en naturlig handelsplats för sunda affärer som gynnar alla parter. Ökad användning av biobränslen är en viktig del av klimatomställningen och ökad handel är en förutsättning för effektiv bränsleförsörjning. Det säger Svebios VD Gustav Melin i en kommentar. 

Biobränslen handlas alltmer internationellt och det har under de senaste åren skett mycket stora investeringar i nya biobränsleeldade kraftvärmeverk runt Östersjön. I Litauen har fjärrvärmesektorn bytt bränsle från fossil importerad gas till inhemska biobränslen och avfall. Baltpool har haft en viktig roll i den omställningen.

För ytterligare upplysningar kontakta Svebios VD Gustav Melin, gustav.melin@svebio.se, +46705 244400 eller Andrius Smaliukas VD på Baltpool UAB +37061 403623, andrius.smaliukas@baltpool.eu

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se

Kontakter

Gustav Melin

Gustav Melin

Presskontakt Verkställande direktör 08-441 70 81

Relaterat innehåll

Vi vill öka användningen av bioenergi

Svebio arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett hållbart och ekonomiskt klokt sätt. Vi är en samlad kraft för företag och privatpersoner som tror på förnybar energi, företag och fri marknadsekonomi. Som medlem i Svebio blir du en del av ett nationellt och internationellt nätverk av människor som arbetar för att utveckla bioenergin.

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen
Kammargatan 22
111 40 Stockholm