Gå direkt till innehåll
Så här många dagars energibehov täcker bioenergin i Europas länder – EU:s 28 medlemsländer plus ytterligare fyra länder.
Så här många dagars energibehov täcker bioenergin i Europas länder – EU:s 28 medlemsländer plus ytterligare fyra länder.

Pressmeddelande -

​Svenska Bioenergy Day 18 augusti – först ut i EU

Precis som förra året är Sverige först ut att fira European Bioenergy Day. Det sker idag, den 18 augusti. Fram till nyår kan Sverige helt och hållet försörjas med bioenergi. Bioenergin står nämligen för 37 procent av den svenska slutliga energianvändningen, enligt statistik från Eurostat och beräkningar av den europeiska bioenergiorganisationen Bioenergy Europe. Det motsvarar 135 av årets 365 dagar.

Bioenergin är EU:s största förnybara energikälla, och ger ensam mer energi än vattenkraft, vindkraft, solenergi och geotermisk energi tillsammans. Bioenergin kommer 2018 att svara för 12 procent av EU:s slutliga energiförsörjning, medan alla andra förnybara energikällor klarar 7 procent. Fortfarande kommer 81 procent av energin i EU från icke-förnybara energikällor, främst fossila energislag, som kol, olja och naturgas.

För hela EU kommer European Bioenergy Day att firas den 19 november, eftersom bioenergin för hela EU står för energiförsörjningen 43 av 365 dagar.

Förutom Sverige (37%) har de här EU-länderna mycket bioenergi: Finland (34%), Lettland (32%), Estland (28%) och Danmark (27%).

– Europa måste minska beroendet av fossila bränslen, både för klimatets skull och för att bli mindre beroende av energiimport. Här spelar bioenergin en avgörande roll. Sverige visar vägen, inte minst genom vår höga koldioxidskatt, som andra EU-länder borde ta efter. Det säger Svebios VD Gustav Melin i en kommentar till de positiva siffrorna. 

Besök webbplatsen för European Bioenergy Day: www.europeanbioenergyday.eu

För mer information, kontakta Kjell Andersson, kommunikationschef Svebio, 070-4417192 eller Gustav Melin, vd Svebio, 070-5244400 

Ämnen

Kategorier


Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se

Kontakter

Gustav Melin

Gustav Melin

Presskontakt Verkställande direktör 08-441 70 81
Kjell Andersson

Kjell Andersson

Presskontakt Kommunikationschef information, näringspolitik 08-441 70 87
Tomas Ekbom

Tomas Ekbom

Presskontakt Programdirektör BioDriv, biodrivmedel, biooljor, bioraffinaderier 070 276 15 78
Anders Haaker

Anders Haaker

Presskontakt Chefredaktör Bioenergi 08-441 70 95

Vi vill öka användningen av bioenergi

Svebio arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett hållbart och ekonomiskt klokt sätt. Vi är en samlad kraft för företag och privatpersoner som tror på förnybar energi, företag och fri marknadsekonomi. Som medlem i Svebio blir du en del av ett nationellt och internationellt nätverk av människor som arbetar för att utveckla bioenergin.

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen
Kammargatan 22
111 40 Stockholm