Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Sverige särklassigt bäst på förnybar energi i EU

Sverige har den högsta andelen förnybar energi i EU, och Sverige är det enda medlemslandet som nått 2020-målen både totalt och för transportsektorn, sju år före utsatt tid. Det visar statistik från EU:s statistikbyrå Eurostat som publicerades 10 mars.

– Det finns politiker och debattörer som påstår att Sverige halkat efter när det gäller att satsa på förnybar energi. Fakta visar motsatsen. Vi är bäst i klassen i EU, och utvecklingen har varit snabbare i Sverige under de senaste tio åren än i något annat EU-land. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, som kommentar till de positiva siffrorna.

Andelen förnybar energi i Sverige var 52,1 procent 2013, som är det år Eurostat redovisar. Det mål Sverige skall uppnå till 2020 är 49 procent. Den siffran tangerade Sverige redan 2011. På andra plats i EU ligger Litauen med 37,1 procent förnybart och på tredje plats Finland med 36,8 procent.

Också inom transportsektorn är Sverige i särklass bäst. Andelen förnybart i den svenska transportsektorn var 16,7 procent, en ökning från 12,9 procent året innan. Här är EU-målet 10 procent i varje enskilt EU-land 2020. Det är bara Sverige som hittills nått det målet. På andra plats ligger Finland med 9,9 procent och på tredje plats Österrike med 7,5 procent. När det gäller andelen förnybart i transportsektorn ska man för vissa biodrivmedel dubbelräkna. Det gäller exempelvis drivmedel gjorda av avfall och restprodukter, som biogas och talloljediesel. Utan dubbelräkning är den verkliga andelen förnybart i transportsektorn i Sverige cirka 10 procent.

För ytterligare upplysningar kontakta Gustav Melin tel 070-5244400 eller Kjell Andersson tel 070-4417192.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se

Kontakter

Gustav Melin

Gustav Melin

Presskontakt Verkställande direktör 08-441 70 81
Kjell Andersson

Kjell Andersson

Presskontakt Kommunikationschef information, näringspolitik 08-441 70 87
Tomas Ekbom

Tomas Ekbom

Presskontakt Programdirektör BioDriv, biodrivmedel, biooljor, bioraffinaderier 070 276 15 78
Anders Haaker

Anders Haaker

Presskontakt Chefredaktör Bioenergi 08-441 70 95

Vi vill öka användningen av bioenergi

Svebio arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett hållbart och ekonomiskt klokt sätt. Vi är en samlad kraft för företag och privatpersoner som tror på förnybar energi, företag och fri marknadsekonomi. Som medlem i Svebio blir du en del av ett nationellt och internationellt nätverk av människor som arbetar för att utveckla bioenergin.

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen
Kammargatan 22
111 40 Stockholm