Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Villapellets faller kraftigt i pris

Priset för villapellets sjönk ytterligare under maj månad, denna gång rejält. Pelletsprisindexindex (PPI) för samma månad föll till lägsta nivån sedan december 2008. Nedgången jämfört med april månad uppgår till 9,5 procentenheter, från 124,8 till 115,3. Den gångna säsongen kan sammanfattas med rekord i utlevererade volymer och upprepade nedgångar i prisindex.

- Utbudet på marknaden har mot slutet av högsäsongen varit stort. För den prismedvetne konsumenten och villaägaren innebär detta stora möjligheter att kraftigt minska sin uppvärmningskostnad genom att kunna lagra energi inför nästa vintersäsong, säger Hampus Mörner, Pelletsindustrins Riksförbund (PiR).

Villapellets levererad som bulk går idag att köpa för under 50 öre/kWh från vissa producenter. Enligt Energimarknadsinspektionen och Energimyndighetens senaste rapport om uppvärmning i Sverige uppgår priset för el för en normalstor villa till ca 160 öre/kWh.

- Möjligheten till att lagra energi när den är som billigast finns inte i samma mån då man är beroende av el för sin uppvärmning. PiR:s prisindex ger en bra och översiktlig bild av pristrenden för villapellets. Inom kort kommer vi även att redovisa FOEX prisindex för industripellets på PiRs hemsida. Liknande trender som den för villapellets går även att utläsa i FOEX index.

PiR:s Pelletsprisindex bygger på återförsäljarpris till villakund och avser bulkpris för 3 ton pellets inklusive leverans den 15:e i respektive månad. Priserna inhämtas varje månad från PiRs medlemsföretag, vilka tillsammans svarar för över 80 procent av pelletsproduktionen i landet. Inhämtade prisuppgifter viktas mot enskilda företags levererade volymer till villamarknaden under föregående år. Basmånad är augusti 2006. Index beräknas på nationell basis.

För ytterligare upplysningar kontakta Hampus Mörner, tel 08-4417077

Ämnen

Taggar


Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se

Presskontakt

Gustav Melin

Gustav Melin

Presskontakt Verkställande direktör 08-441 70 80
Kjell Andersson

Kjell Andersson

Presskontakt Kommunikationschef information, näringspolitik 08-441 70 87
Tomas Ekbom

Tomas Ekbom

Presskontakt Programdirektör BioDriv, biodrivmedel, biooljor, bioraffinaderier 070 276 15 78
Fredrik Zetterlund

Fredrik Zetterlund

Presskontakt Kanslichef PelletsfFörbundet/ Programdirektör biokraft, Svebio 070-6871020