Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

World Bioenergy 2010 i Jönköping med talare från 30 länder

World Bioenergy 2010 blir en konferens med mycket stor internationell bredd. Talare från 30 länder från alla världsdelar är engagerade. Programmet visar att bioenergin idag utvecklas i alla delar av världen och att råvarubasen utvecklas med nya grödor och odlingssystem, att mycket ny omvandlingsteknik kommer fram och tillämpas och att marknaderna växer snabbt.

Konferensen är uppdelad i sex temakonferenser, samtliga med fokus på praktisk tillämpning och marknadsutveckling. Teman är: råvaror - skogsbränslen och energigrödor, förbränning – storskaligt och fjärrvärme, biodrivmedel, pellets, avfall och slutligen ”policy” – styrmedel, certifiering mm.

Här är några exempel ur programmet:

Man kan ta del av föredrag om tropiska sockerbetor som kan utnyttjas för etanolproduktion i Colombia, om användning av avfallet från olivodlingar i Spanien, om teknikutveckling för långväga järnvägstransporter av biobränslen, om torrefiering av pellets, en teknik som höjer energivärdet och underlättar transporter, om småskalig biodieselproduktion i Rwanda med svensk teknik, och om bioenergimarknadens utveckling i Kina.

Mer information på www.worldbioenergy.com

Ämnen

Kategorier


Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se

Kontakter

Gustav Melin

Gustav Melin

Presskontakt Verkställande direktör 08-441 70 81
Kjell Andersson

Kjell Andersson

Presskontakt Kommunikationschef information, näringspolitik 08-441 70 87
Tomas Ekbom

Tomas Ekbom

Presskontakt Programdirektör BioDriv, biodrivmedel, biooljor, bioraffinaderier 070 276 15 78
Anders Haaker

Anders Haaker

Presskontakt Chefredaktör Bioenergi 08-441 70 95

Vi vill öka användningen av bioenergi

Svebio arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett hållbart och ekonomiskt klokt sätt. Vi är en samlad kraft för företag och privatpersoner som tror på förnybar energi, företag och fri marknadsekonomi. Som medlem i Svebio blir du en del av ett nationellt och internationellt nätverk av människor som arbetar för att utveckla bioenergin.

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen
Kammargatan 22
111 40 Stockholm