Gå direkt till innehåll

Ämnen: Miljö, energi

Kurs om Radon i Byggnader 18-19 april - Anmäl dig redan idag

Kurs om Radon i Byggnader 18-19 april - Anmäl dig redan idag

Svensk Radonförenings kurs om radon i byggnader ger teoretiska och praktiska kunskaper om radon för att kunna mäta, undersöka, projektera och utföra rätt åtgärder mot radon i byggnader. Detta är en kurs som inte bara vänder sig till radonkonsulter, utan är även lämplig för dem som arbetar med radonfrågor på fastighetsbolag, miljökontor eller besiktningsbolag.
Kursen hålls på Elite Hotel Marina

Säkrar god kvalitet och trygghet inom radonbranschen

Svensk Radonförening är den svenska sammanslutningen av företag som arbetar inom mätning, konsultation och åtgärder relaterade till radon. Vårt mål är att främja medvetenheten i Sverige med riskerna kring radon och verka för minskade antal lungcancerfall i landet. Vi jobbar som en organisation för att representera branschen i alla frågor kring radon mot berörda myndigheter samt att fungera som remissorgan vad gäller lagar och förordningar som berör radon. Vi vill också verka för god utbildning kring radonfrågor och att samla medlemsföretagen i gemensamma insatser för att skydda och främja industrin och dess intressen.
Svensk Radonförening representerar idag ca 75% av branschen.

Svensk Radonförening
c/o Haern Consulting AB, St Olofsgatan 33A
753 30 Uppsala
Sverige