Gå direkt till innehåll
Ingrid Hansson lektor i veterinärmedicinsk bakteriologi på SLU och Pia Gustavsson, veterinär på Svensk Fågel
Ingrid Hansson lektor i veterinärmedicinsk bakteriologi på SLU och Pia Gustavsson, veterinär på Svensk Fågel

Pressmeddelande -

Experterna är överens - ingen fara för campylobacter i färsk kyckling

Livsmedelsverket skickade nyligen ut ett pressmeddelande om att färsk kyckling kan innehålla campylobacter. Informationen feltolkades i flera medier som förbisåg att den ursprungliga rapporten från Livsmedelsverket handlade om ett stickprov från i somras när det var som varmast.

- Varje år ökar antalet fall av campylobacter något under sommarmånaderna på grund av det varma vädret. Augusti månad brukar vara värst och i somras hade vi det ovanligt varmt och fuktigt då campylobacterna trivs som bäst. Trots det var nivåerna av campylobacter hos våra medlemmar faktiskt lägre i augusti 2018 med 28 procent positiva flockar under två veckor, jämfört med tidigare år, säger Pia Gustavsson, veterinär på Svensk Fågel.

Det visar också siffrorna för de övriga sommarmånaderna 2018 där campylobacterförekomsten fram till vecka 23 låg på 2,6 procent. Efter den tillfälliga ökningen i augusti sänktes nivån från vecka 34 åter till en låg nivå på 6,9 procent. Utslaget på hela året 2018 låg förekomsten på 8,7 procent vilket är den lägsta nivån någonsin sedan Svensk Fågels campylobacterprogram startades för över tjugo år sedan.

Pia Gustavsson får medhåll från Ingrid Hansson, lektor i veterinärmedicinsk bakteriologi på SLU som doktorerat på campylobacter i kyckling sedan 2001:

- Ja, jag ställer mig frågande till Livsmedelsverkets rapport. Den baseras på ett litet urval och deras sätt att utföra beräkningar stämmer inte med standardiserade metoder, säger Ingrid Hansson.

Sunt förnuft i köket räcker långt

Både Pia Gustavsson och Ingrid Hansson påpekar att det inte är någon fara alls för konsumenter att äta färsk kyckling så länge du använder sunt förnuft i köket.

- När kycklingen tillagas och hettas upp till minst 70 grader, vilket vi normalt sätt gör, dör eventuella campylobacterbakterier. Om vi även undviker korskontaminering, det vill säga har olika skärbrädor för kyckling och grönsaker, och lägger den plastskärbräda där kycklingen skurits direkt med kniven i diskmaskinen är risken extremt låg för att du skulle råka ut för campylobacterinfektion, säger Ingrid Hansson.


Mer om campylobacter

Biosäkerhet och god hygien i kycklingstallar
Campylobacter är en jordbakterie som är vanlig förekommande i vår närmiljö. I livsmedelsproduktion, trots övervakning och tuffa smittskyddsbarriärer så kan nivåerna av campylobacter ibland ökar eftersom djuren inte vistas i en steril miljö. Vid höga temperaturer måste dessutom djurägaren öka ventilationen för att säkerställa djurens välbefinnande. Det viktiga är att snabbt får ned nivåerna igen genom att till exempel arbeta med biosäkerhet och god hygien i kycklingstallarna.

God livsmedelshygien skyddar
Alla eventuella campylobacterbakterier i kyckling dör vid vanlig, god livsmedelshygien som handtvätt, disk och upphettning till minst 70 grader. Håller man en god hygien i köket så kan man äta svensk färsk kyckling utan problem.

Svensk kyckling bäst vid internationell jämförelse
Genom forskning och praktiska försök är Sverige sannolikt ett av de länder i världen som kommit längst i att minimera förekomsten av campylobacter i kyckling. Det verktyg som används är ett övervakningsprogram som Svensk Fågel startade i samarbete med myndigheterna Jordbruksverket, Livsmedelsverket, SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) och Folkhälsomyndigheten i syfte att minska förekomsten av campylobacter hos svensk kyckling. Utöver provtagning av varje flock i samband med slakt genomförs riktade studier. Här framkommer att svensk kycklingproduktion ligger på en mycket låg nivå av campylobacterförekomst, speciellt sett ur ett internationellt perspektiv. Sverige har ett medeltal på 8,7 procent i campylobacterförekomst medan det i andra länder, både inom och utanför EU, ligger på nivåer runt 50-70 procent.

Kontakt: Pia Gustavsson, veterinär, Svensk Fågel

Telefon: 0738118050
E-post: pia@svenskfagel.se

Mer om Campylobacter 

Ämnen

Kategorier


Svensk Fågel är branschorganisationen för svensk kyckling och kalkon. Vi representerar hela kedjan, från avelsföretag, kläckerier och fodertillverkare till bönder och slakterier. Medlemsföretagen är: Kronfågel, Guldfågeln, Lagerbergs Kyckling, Knäreds Kyckling, Bjärefågel och Ingelsta Kalkon. Alla arbetar mot samma mål – att ta fram världens bästa kyckling och kalkon

Presskontakt

Maria Donis

Maria Donis

Presskontakt VD Svensk Fågel 070-825 48 58

Branschorganisationen Svensk Fågel

Svensk Fågel är branschorganisationen för svensk kyckling och kalkon. Vi representerar hela kedjan, från avelsföretag, kläckerier och fodertillverkare till bönder och slakterier. Medlemsföretagen är: Kronfågel, Guldfågeln, Lagerbergs Kyckling, Knäreds Kyckling, Bjärefågel och Ingelsta Kalkon. Alla arbetar mot samma mål – att ta fram världens bästa kyckling och kalkon

Svensk Fågel
105 33 STOCKHOLM