Gå direkt till innehåll
Nytt åtgärdsprogram kan lösa vårdkrisen

Pressmeddelande -

Nytt åtgärdsprogram kan lösa vårdkrisen

Hälso- och sjukvården i Sverige är under stor press. För att lösa problemen behövs en sjukvård som själv utvecklar verksamheten utifrån ny kunskap. Det föreslår företrädare för Kungl. Vetenskapsakademien och Svenska Läkaresällskapet som i dag presenterar ett gemensamt åtgärdsprogram för en kunskapsrevolution inom vården.

– Just nu tävlar politikerna om att synas i valdebatten om sjukvården, säger Stefan Lindgren, ordförande i Svenska Läkaresällskapet.. För att komma åt vårdkrisen på riktigt måste vården istället börja lösa sina egna problem genom att producera och sprida kunskap.

I dag lanseras åtgärdsprogrammet Kunskapslösningen på SvD Debatt. Programmet är brett förankrat och kan ses som sjukvårdens egna svar på vårdkrisen. I åtgärdsprogrammet föreslås bland annat att universitetssjukhusen får en ny roll som kunskapsnav inom hela hälso- och sjukvården. Forskningen behöver bli en integrerad del i hela vårdkedjan och anställda måste få bättre möjligheter att bedriva patientnära forskning.

– I dag lever sjukvård och forskning åtskilda liv. Det gör att det tar lång tid innan ny kunskap omsätts i praktiken, säger Jan Nilsson, ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien. Vi behöver ändra på det för att ge patienterna bättre vård och de anställda en mer stimulerande arbetsmiljö.

Sjukvården har rankats som valets viktigaste fråga. De senaste åren har överbeläggningarna ökat dramatiskt i många landsting och det saknas personal inom flera yrkesgrupper.

Fem prioriterade åtgärdsförslag i Kunskapslösningen: 
 1. Gör universitetssjukvården till kunskapsnavför attintegrera forskning och kompetensutveckling i hela vårdkedjan
2. Inrätta ett nationellt samordningsinstitut som kan samordna det offentliga stödet till klinisk forskning och kunskapsstöd
3. Inför biträdande verksamhetschefer på sjukhusen. En med ansvar för administration och en med ansvar för forskning, utbildning och utveckling
4. Skapa en gemensam e-plattform som samordnar vårdinformation
5. Forska om sköra och multisjuka för en effektiv, förebyggande vård.

Läs hela Kunskapslösningen

Om åtgärdsprogrammet
Kunskapslösningen är ett åtgärdsprogram om hur vi skapar en sjukvård som löser sina egna problem. Programmet har tagits fram av Svenska Läkaresällskapet och en arbetsgrupp vid Kungl. Vetenskapsakademien. Det har bred förankring inom hälso- och sjukvård, landsting, medicinska fakulteter, statliga myndigheter, forskningsfinansiärer, patientorganisationer, professionella organisationer och näringsliv. Kunskapslösningen är en fördjupning av Läkaresällskapets idéprogram för en bättre hälso- och sjukvård som är under lansering. 

 
Pressbilder 

Jan Nilsson (Foto: Charlotte Carlberg Bärg)

Stefan Lindgren (Foto: Samuel Unéus)


För mer information kontakta gärna:
Jan Nilsson, ledamot Kungl. Vetenskapsakademien
073-339 12 30, jan.nilsson@med.lu.se

Stefan Lindgren, ordförande Svenska Läkaresällskapet
072-587 83 11, stefan.lindgren@med.lu.se

Agneta Davidsson Ohlson, pressansvarig Svenska Läkaresällskapet
08-440 88 75, agneta.ohlson@sls.se

Ämnen


Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende vetenskapliga och professionella organisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter och stödjer medicinsk forskning. Mer information hittar du på www.sls.se

Kontakter

Ellinor Schmidt

Ellinor Schmidt

Presskontakt Programansvarig 0706950074

Relaterat innehåll

Läkarnas oberoende vetenskapliga professionsorganisation som arbetar för bästa möjliga hälsa för alla.

Svenska Läkaresällskapet är läkarnas oberoende, vetenskapliga professionsorganisation, fackligt och politiskt obunden ideell organisation.

Läkaresällskapet arbetar för en bättre hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Vi utvecklar frågor som rör vetenskap, utbildning, kvalitet och etik och erbjuder en stimulerande mötesplats. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter i aktuella medicinska frågor.

Svenska Läkaresällskapet
Klara Östra Kyrkogata 10
101 35 Stockholm
Sverige