Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Positiva resultat från svensk forskning kring könssortering av ägg

Varje år kläcks 840 miljoner kycklingar i Europa för att producera ägg. Hälften av kycklingarna är tuppar som avlivas då de inte lämpar sig för köttproduktion. Om det var möjligt att könsbestämma äggen när de är nyvärpta skulle ett vi kunna reducera ett stort svinn inom äggbranschen. En färsk förstudie från Linköpings universitet ger hopp om att hitta en lösning för att sortera ut tuppäggen.

På initiativ från branschorganisationen Svenska Ägg inleddes under 2018 en förstudie tillsammans med Linköpings universitet. Syftet med studien var att undersöka om det finns möjlighet att könsbestämma befruktade ägg när de är nyvärpta.

– Det här är en av äggbranschens största utmaningar. Eftersom värphönsraserna är framavlade för att lägga ägg och har långsammare tillväxt jämfört med slaktkycklingar, finns det ingen marknad för att föda upp och sälja tuppkycklingarna. Därför är vi jätteglada över resultatet från förstudien som ger oss nytt hopp om att hitta en lösning, säger Marie Lönneskog Hogstadius, verksamhetsledare för Svenska Ägg.

Helt ny metod

Det pågår forskning i flera andra länder för att hitta metoder som möjliggör könssortering av ägg. Men än så länge finns ingen kommersiell lösning i någon större skala. De länder som har kommit närmast en kommersialisering är Kanada, Tyskland och Nederländerna. Deras metoder bygger på att bestämma äggets kön genom optisk teknik (t.ex. infraröd strålning) eller med DNA analys varvid ägget måste punkteras. Den förstudie som gjorts vid Linköpings universitet bygger på en helt annan metod än de som används i övriga länder. 

– Vi använder oss av en helt ny metod för att se om det är några skillnader mellan tupp, höna och icke-befruktade ägg. De resultat vi nu har från förstudien är så intressanta att vi har valt att gå vidare med forskningen och söker nu nya medel, säger Anita Lloyd Spetz, professor emeritus vid Linköpings universitet.

Förstudien finansierades av Access via den europiska regionala utvecklingsfonden och leddes av universitetslektor Donatella Puglisi. Övriga deltagare i teamet är Anita Lloyd Spetz, professor emeritus i sensorvetenskap, Per Jensen, professor i etologi, Jan Ybrahim, student, Johan Dahlén, lektor i kemi, samt Marie Lönneskog Hogstadius, verksamhetsledare Svenska Ägg.


För mer information kontakta: 

Marie Lönneskog Hogstadius
Verksamhetsledare, Svenska Ägg
marie@svenskaagg.se
073-823 08 90

Anita Lloyd Spetz
Professor Emeritus, Linköpings universitet
Anita.lloyd.spetz@liu.se
070-517 67 88


Fakta om Access:

Accessprojektets övergripande mål är att stärka innovationskapaciteten hos små & medelstora företag (SME) hemmahörande i Östra Mellansverige i samarbete med universitet. I projektet ingår universitet från Linköping, Uppsala och Örebro.

Ämnen


Svenska Ägg är den svenska äggnäringens branschorganisation. Våra medlemsföretag är kläckerier, unghönsuppfödare, äggproducenter, packerier och foderföretag – alla med målet att producera goda, nyttiga och säkra ägg. 

Välkommen till Svenska Ägg!

Svenska Ägg är den svenska äggnäringens branschorganisation. Våra medlemsföretag är kläckerier, unghönsuppfödare, äggproducenter, packerier och foderföretag – alla med målet att producera goda, nyttiga och säkra ägg.

Svenska Ägg
Klustervägen 13
58576 Vreta Kloster