Gå direkt till innehåll
Kallelse till årsmöte i Svenska Downföreningen Avdelning Dalarna

Blogginlägg -

Kallelse till årsmöte i Svenska Downföreningen Avdelning Dalarna

Årsmöte - 10:e februari - Avdelning Dalarna

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2019

För Svenska Downföreningen, avdelning Dalarna

Styrelsen för avdelning Dalarna kallar sina medlemmar till lokalavdelningens första årsmöte. Motioner bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan årsmötet.

Datum: Söndag 10:e februari 2019

Tid: 14:30 – 15.30

Plats: Missionskyrkan Borlänge, Borganäsvägen 22

Dagordning:

1.Öppnande

2.Val av ordförande för mötet

3.Val av sekreterare, justerare samt rösträknare för mötet

4.Fastställande av röstlängd

5.Godkännande av kallelsen

6.Fastställande av dagordningen

7.Fastställande av antal styrelseledamöter, minst 3 personer

8.Val av styrelse, minst tre personer, varav en sammankallande

9.Val av lekmannarevisor samt eventuell suppleant

10.Val av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande

11.Val av ombud och suppleant till Svenska Downföreningens riksårsmöte

12.Verksamhetsplan för det kommande året

13.Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

14.Beslut om motioner till Svenska Downföreningens riksårsmöte

15.Övriga frågor

16.Avslut

Vi ser fram emot att träffa våra medlemmar, välkomna!

Vänliga hälsningar från interims-styrelsen i den nystartade avdelningen.

Evelina Lindstedt och Therese Haglöf

Kontakt: evelina.lindstedt@svenskadownforeningen.se

Kategorier

Presskontakt

Veronica Magnusson Hallberg

Veronica Magnusson Hallberg

Presskontakt Ordförande 070-920 86 89
Karen Flø

Karen Flø

Presskontakt Riks 072-219 38 86
Svenska Downföreningen Avdelning Gävleborg

Svenska Downföreningen Avdelning Gävleborg

Presskontakt

Relaterade event

KUNSKAP – GEMENSKAP – MÖJLIGHETER

Svenska Downföreningen ökar kunskapen om Downs syndrom och driver påverkansarbete för full delaktighet och självbestämmande. Vi ger personer med Downs syndrom och deras familjer en plattform där de kan göra sina röster hörda och skapar möjligheter för aktiviteter, möten och gemenskap. Föreningen är ideell och rikstäckande med lokala avdelningar.

Svenska Downföreningen
Linnégatan 75
114 60 Stockholm
Tel: 08-730 4825