Gå direkt till innehåll
Kallelse till årsmöte i Svenska Downföreningen Avdelning Västmanland

Blogginlägg -

Kallelse till årsmöte i Svenska Downföreningen Avdelning Västmanland

Årsmöte - 10:e februari - Avdelning Västmanland

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2019

För Svenska Downföreningen, avdelning Västmanland

Styrelsen för avdelning Västmanland kallar sina medlemmar till lokalavdelningens första årsmöte. Motioner bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan årsmötet.

Datum: Söndag 10:e februari 2019

Tid: 14:00 – 16.00

Plats: Citypraktikens möteslokaler, Stora Gatan 38, Västerås

Dagordning:

 • 1.Öppnande
 • 2.Val av ordförande för mötet
 • 3.Val av sekreterare, justerare samt rösträknare för mötet
 • 4.Fastställande av röstlängd
 • 5.Godkännande av kallelsen
 • 6.Fastställande av dagordningen
 • 7.Fastställande av antal styrelseledamöter, minst 3 personer
 • 8.Val av styrelse, minst tre personer, varav en sammankallande
 • 9.Val av lekmannarevisor samt eventuell suppleant
 • 10.Val av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande
 • 11.Val av ombud och suppleant till Svenska Downföreningens riksårsmöte
 • 12.Verksamhetsplan för det kommande året
 • 13.Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
 • 14.Beslut om motioner till Svenska Downföreningens riksårsmöte
 • 15.Övriga frågor
 • 16.Avslut

Vi ser fram emot att träffa våra medlemmar, välkomna!

Vänliga hälsningar från interims-styrelsen i den nystartade avdelningen.

Genom Marthe Hilmarsen

Kontakt: marthe.hilmarsen@svenskadownforeningen.se

Kategorier

Presskontakt

Avdelning Västmanland

Avdelning Västmanland

Lokalavdelning Västmanland

Relaterade event

KUNSKAP – GEMENSKAP – MÖJLIGHETER

Svenska Downföreningen ökar kunskapen om Downs syndrom och driver påverkansarbete för full delaktighet och självbestämmande. Vi ger personer med Downs syndrom och deras familjer en plattform där de kan göra sina röster hörda och skapar möjligheter för aktiviteter, möten och gemenskap. Föreningen är ideell och rikstäckande med lokala avdelningar.

Svenska Downföreningen
Linnégatan 75
114 60 Stockholm
Tel: 08-730 4825