Skip to main content

Årsmöte avd Västerbotten med efterföljande föredrag om språkutveckling 8/2

Evenemang

08
FEB
Studieförbundet Vuxenskolans lokaler, Kungsgatan 42, Umeå.
 

Styrelsen i Svenska Downföreningen avdelning Västerbotten hälsar alla medlemmar välkomna till årsmöte med efterföljande föredrag om språkutveckling!

Årsmötet hålls lördag 8/2 kl 10:00-11:30 i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler, Kungsgatan 42, Umeå.

Efter mötet bjuder vi på lunch till de som anmält intresse.

Kl 13:00-16:00 föredrag av logoped Karin Bengtsson. Hon kommer bla prata om Karlstadmodellen, generellt om språkutveckling hos barn med DS, hjälpmedel samt ge konkreta tips för att stötta i språkutvecklingen (ljud, ord, meningar, grammatik... ). Hon tar gärna emot ytterligare frågor i förhand via mail (se adress nedan) och det kommer att finnas tid att ställa egna frågor. Alla intresserade är välkomna till föredraget men anmälan krävs. Gratis för medlemmar, övriga betalar 100 kr.

Ni är välkomna att skicka in motioner senast 1//2 till vasterbotten@svenskadownforeningen.se. Anmälan till lunch och föredrag mailas till samma adress senast den 1/2. Även frågor till logoped samt ev mat- allergier. Anmäl er görna även till själva årsmötet för att underlätta vår planering men det är inte obligatoriskt, alla medlemmar är hjärtligt välkomna! Förslag på styrelsemedlemmar mailas till valberedningen: Robert Raddock, raddock@gmail.com

Agenda årsmöte

1 Öppnande

2 Val av ordförande för mötet

3 Val av sekreterare, justerare samt rösträknare för mötet

4 Fastställande av röstlängd

5 Godkännande av kallelsen

6 Fastställande av dagordningen

7 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

8 Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse

9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

10 Fastställande av antal styrelseledamöter, minst 3 personer

11 Val av styrelse, minst tre personer, varav en sammankallande

12 Val av lekmannarevisor samt eventuell suppleant

13 Val av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande

14 Val av ombud (2 personer) och suppleant till Svenska Downföreningens riksårsmöte i Stockholm den 27/4

15 Verksamhetsplan för det kommande året

16 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

17 Beslut om motioner till Svenska Downföreningens riksårsmöte

18 Övriga frågor

19 Avslut

Välkommen!

Registrering

Anmäl dig till evenemanget