Gå direkt till innehåll

Årsmöte avdelning Västerbotten

Tid 9 Februari 2019 10:00 – 11:30

Plats Studieförbundet Vuxenskolans lokaler, Kungsgatan 42, Umeå

Styrelsen i Svenska Downföreningen avdelning Västerbotten hälsar alla medlemmar välkomna  till årsmöte! Lördag 9/2 kl 10:00 i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler, Kungsgatan 42, Umeå. Vi bjuder på fika!

Ni är även välkomna att skicka in motioner senast 31//1  till margareta.risborg@svenskadownforeningen.se Förslag till på styrelsemedlemmar mailas till valberedningen: herman.stal@umu.se

Agenda årsmöte

1 Öppnande

2 Val av ordförande för mötet

3 Val av sekreterare, justerare samt rösträknare för mötet

4 Fastställande av röstlängd

5 Godkännande av kallelsen

6 Fastställande av dagordningen

7 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

8 Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse

9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

10 Fastställande av antal styrelseledamöter, minst 3 personer

11 Val av styrelse, minst tre personer, varav en sammankallande

12 Val av lekmannarevisor samt eventuell suppleant

13 Val av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande

14 Val av ombud (2 personer) och suppleant till Svenska Downföreningens riksårsmöte i Stockholm den 27/4

15 Verksamhetsplan för det kommande året

16 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

17 Beslut om motioner till Svenska Downföreningens riksårsmöte

18 Övriga frågor

19 Avslut

Välkommen!

Kategorier

Presskontakt

Veronica Magnusson Hallberg

Veronica Magnusson Hallberg

Presskontakt Ordförande 070-920 86 89
Karen Flø

Karen Flø

Presskontakt Riks 072-219 38 86
Svenska Downföreningen Avdelning Gävleborg

Svenska Downföreningen Avdelning Gävleborg

Presskontakt
Anna Berg

Anna Berg

Presskontakt ord Avd Kalmar 0736830563

KUNSKAP – GEMENSKAP – MÖJLIGHETER

Svenska Downföreningen ökar kunskapen om Downs syndrom och driver påverkansarbete för full delaktighet och självbestämmande. Vi ger personer med Downs syndrom och deras familjer en plattform där de kan göra sina röster hörda och skapar möjligheter för aktiviteter, möten och gemenskap. Föreningen är ideell och rikstäckande med lokala avdelningar.

Svenska Downföreningen
Linnégatan 75
114 60 Stockholm
Tel: 08-730 4825