Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Martina Schaub och Tom Alandh får 2014 års UPP-pris

I Tom Alandhs filmer om Martina Schaub med Downs syndrom fick TV-publiken följa hennes uppväxt och vardagsliv under 35 år. Nu tar Martina och Tom tillsammans emot Svenska Downföreningens UPP-pris 2014.

Priset delas ut årligen i anslutning till FN:s Internationella Downs syndromdag den 21 mars, till två personer som bidragit till att motverka fördomar och öka kunskapen om Downs syndrom.

- Det är viktigt att människor med Downs syndrom blir synliggjorda och får komma till tals, och att det ibland förlegade synsättet förändras. Martina Schaub är en viktig förebild, som genom sin initiativkraft banar väg för andra. Tom Alandh har genom sina filmer om Martina följt hennes utveckling och hennes mamma Berits kamp för att förändra attityder till personer med Downs syndrom både hos allmänhet och "experter", säger Bernt Ljungquist, Svenska Downföreningens ordförande.

Årets pristagare 2014:

Martina Schaub får priset för sin kamp att finna sin egen väg att utvecklas och vara delaktig i samhället. Hon har i filmerna, genom att dela med sig av sig själv och sin vardag, medverkat till att förändra attityden till Downs syndrom. Hon är en bra förebild, som medvetandegör att man kan leva ett fullgott liv med funktionsnedsättning.

Tom Alandh får priset för att han genom sina filmer om Martina Schaub har synliggjort hennes och hennes mamma Berit Schaubs arbete för Martinas inkludering i samhället. Han har med filmerna bidragit till att nyansera bilden av personer med Downs syndrom och därigenom utgjort en positiv kraft i förändringen av samhällets inställning.

Prisutdelningen äger rum lördagen den 22 mars, kl. 12.00-15.00 på Siggesta Gård, Värmdö, utanför Stockholm. Det blir utdelningsceremoni med pristagarna och familjefestligheter. Alla intresserade samt press är hjärtligt välkomna.
Mer information och anmälan på www.svenskadownforeningen.se

För mer information och kontakt:
Bernt Ljungquist, ordförande i Svenska Downföreningen, 070-2051527
Kontakt med pristagarna genom Svenska Downföreningens kansli, 08-7304825

2014 är det nionde året som World Down Syndrome Day firas runt om världen den 21 mars.  Datum är valt med omsorg. Den 21:a dagen i den tredje månaden symboliserar den trippel av kromosom nummer 21 som personer med Downs syndrom bär.


Ämnen

Taggar


Svenska Downföreningen är en ideell förening för personer med Downs syndrom, deras familjer, anhöriga och personal. Föreningen verkar för Kunskap - Gemenskap - Möjligheter. Läs mer på www.svenskadownforeningen.se

Presskontakt

Annika Lindqvist

Annika Lindqvist

Presskontakt Kommunikatör 072-219 38 86
Veronica Magnusson Hallberg

Veronica Magnusson Hallberg

Presskontakt Ordförande 070-920 86 89