Gå direkt till innehåll
Och UPP-priset går till...

Pressmeddelande -

Och UPP-priset går till...

I lördags delades Svenska Downföreningens prestigfyllda UPP-pris ut till två lyckliga vinnare.

Med priset önskar vi lyfta fram personer som bidrar till att förbättra möjligheterna för personer med Downs syndrom. Vi fick in mängder av förslag under nomineringsprocessen, tack alla som skickade in. Upp priset engagerar verkligen!

En jury bestående av Lotta Larsson, Mir Serrander, Carina Karlsson, Filip Larsson, Veronica Magnusson Hallberg och Karen Flø har var engagerade i arbetet med UPP-priset. Pristagarna får förutom äran, ett fint diplom och en prissumma på 3 000 kronor var

Priset delas ut i två kategorier:

UPP-priset kategori ett tilldelas en person med Down syndrom som genom praktisk handling visar initiativförmåga och vilja att utveckla sig själv samt banar väg för andra

UPP-priset kategori två tilldelas en person som har stor betydelse för att personer med Downs Syndrom blir accepterade som fullvärdiga samhällsmedborgare och som aktivt främjar de möjligheter som finns för personer med Downs syndrom.

UPP-priset i kategori ett går till… Amanda Orrbo!

MOTIVERING: För hennes målmedvetet och engagemang inom judo som rönt stora framgångar internationellt. Amanda utmanar fördomar om vad en person med Downs syndrom kan åstadkomma. Hon inspirerar och visar att med ihärdigt arbete, dedikation och en aldrig-ge-upp-attityd kan man övervinna hinder, nå sitt mål och flytta berg.

UPP-priset i kategori två går till… Kjell Stjernholm!

MOTIVERING: För att han under många år enträget arbetat för att målgruppen ska få möjligheter att agera och verka som subjekt och inte ständigt vara objekt för olika insatser och välvilja. Han har högt ställda konstnärliga mål och väjer inte för det provokativa eller svåra. Först genom den långa resan som ledde till starten av Moomsteatern, sedan många år som verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan och nu med ett spännande författarskap med både skön- och facklitteratur som utmanar stereotyper.

Vi gratulerar Amanda Orrbo och Kjell Stjernholm till deras välförtjänta utmärkelser och tackar alla som varit delaktiga i UPP-priset.

Ämnen

Kategorier


Om Svenska Downföreningen:
Svenska Downföreningen ökar kunskapen om Downs syndrom och driver påverkansarbete för full delaktighet och självbestämmande. Vi ger personer med Downs syndrom och deras familjer en plattform där de kan göra sina röster hörda och skapar möjligheter för aktiviteter, möten och gemenskap.
Föreningen är ideell och rikstäckande med lokala avdelningar.

http://www.svenskadownforeningen.se/

Kontakter

Karen Flø

Karen Flø

Presskontakt Riks 072-219 38 86

KUNSKAP – GEMENSKAP – MÖJLIGHETER

Svenska Downföreningen ökar kunskapen om Downs syndrom och driver påverkansarbete för full delaktighet och självbestämmande. Vi ger personer med Downs syndrom och deras familjer en plattform där de kan göra sina röster hörda och skapar möjligheter för aktiviteter, möten och gemenskap. Föreningen är ideell och rikstäckande med lokala avdelningar.

Svenska Downföreningen
Linnégatan 75
114 60 Stockholm
Tel: 08-730 4825