Skip to main content

Rättssäkerhet och trygghet ska gälla alla – även personer med Downs syndrom

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2019 14:15 CET

Idag på Internationella Funktionsrättsdagen släpps civilsamhällets svenska rapport ”Respekt för rättigheter?” om hur Sverige lever upp till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Sverige är i många fall långt framme när det gäller att ta tillvara personers rättigheter men när det gäller de svagaste i samhället är det dessvärre sämre.

§12 i CRPD, Convention of the Rights of Persons with Disabilities, behandlar Rättshjälp. Det är en fråga som vi från Svenska Downföreningens sida drivit sedan tidigare. Bland annat genom en debattartikel den 21 mars 2018 där vi påtalade att det för vår målgrupp ofta är en Davids kamp mot Goliat att överklaga ett taget LSS-beslut. Vi vill att alla personer som omfattas av LSS ska ha rätt till juridiskt stöd inom insatsen Råd och Stöd för att föra sin talan.

Rapporten som presenteras idag rekommenderar Sverige att införa kostnadsfri rättshjälp i förvaltningsrättsliga tvister för personer med funktionsnedsättning.

En annan del av rapporten handlar om tillgänglighet och stöd för personer med funktionsnedsättning vid kris, katastrof eller nödlägen. Man trycker särskilt på att rutiner och handlingsplaner för information och kommunikation måste säkerställas i samarbete med de organisationer som företräder personer med funktionsnedsättningar. Det är också av stor vikt att polis och räddningspersonal har kunskap kring funktionsnedsättningar samt resurser för situationer där personer, med t ex Downs syndrom är i behov av deras insatser.

Detta är frågor som vi i Svenska Downföreningen drivit under längre tid. Vi står helhjärtat bakom rapporten ”Respekt för rättigheter?” som du kan läsa här: https://funktionsratt.se/vara-fragor/manskliga-rattigheter/funktionsrattskonventionen/civilsamhallets-granskning/

Om Svenska Downföreningen:
Svenska Downföreningen ökar kunskapen om Downs syndrom och driver påverkansarbete för full delaktighet och självbestämmande. Vi ger personer med Downs syndrom och deras familjer en plattform där de kan göra sina röster hörda och skapar möjligheter för aktiviteter, möten och gemenskap.
Föreningen är ideell och rikstäckande med lokala avdelningar.

http://www.svenskadownforeningen.se/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.