Gå direkt till innehåll
I Jemen fokuserar det humanitära arbetet både på internflyktingar och människorna i de samhällen som tar emot flyktningarna för att minska risken för konflikt dem emellan. Alla behöver rent vatten och mat.
I Jemen fokuserar det humanitära arbetet både på internflyktingar och människorna i de samhällen som tar emot flyktningarna för att minska risken för konflikt dem emellan. Alla behöver rent vatten och mat.

Nyhet -

​Humanitärt arbete nådde fler än väntat

100 000 fler än väntat nåddes av Svenska missionsrådets humanitära arbete förra året. Samtidigt har Sida aviserat att stödet kommer att fasas ut.

I slutet av oktober varje år sammanfattar Svenska missionsrådet i en slutrapport till Sida det humanitära arbetet som genomförts under avtalsperioden, i detta fall 2019. Det handlar om 16 insatser som totalt nått över 400 000 människor i några av världens hårdast drabbade länder.

Rapporten har sammanställts samtidigt som Sida gett beskedet att de vill fasa ut humanitärt stöd till Svenska missionsrådets humanitära team från och med nästa år. I det humanitära teamet ingår medlemsorganisationerna ADRA, Erikshjälpen, Läkarmissionen och PMU. Inget formellt beslut har ännu fattats och Svenska missionsrådet har en dialog med Sida för att förstå den bedömning som ligger till grund för beskedet.

Olika typer av akut humanitära hjälp nådde 400 000

Under 2019 överträffade Svenska missionsrådets humanitära team sitt mål om att nå 300 000 människor med akut humanitär hjälp. Rapporten visar att mer än 400 000 människor i länder med några av världens största kriser nåddes av livsviktiga insatser för rent vatten, bättre sanitet och ökad matsäkerhet.

– De humanitära behoven i världen fortsätter att öka och det blir allt svårare att nå utsatta människor i svårtillgängliga områden som Jemen och Sydsudan. Vi vet att det arbetet som görs av våra medlems- och samarbetsorganisationer når fram och gör skillnad i människors liv, säger Joel Sverker, samordnare för humanitära insatser på Svenska missionsrådet.

Sex ettåriga insatser genomfördes under året i Jemen, Mauretanien, Niger, Sydsudan och Uganda. Två treåriga insatser slutfördes i Israel och Palestina samt Sudan.

Arbetet underlättas av samarbete med religiösa

Rapporten kastar också ljus på det unika nätverk som Svenska missionsrådet har av religiösa aktörer.

- Särskilt i Uganda och Sydsudan har de trosbaserade samarbetsorganisationerna genom sin lokala förankring i samhället högt förtroende och goda kontakter. I arbetet vi stödjer ser vi en imponerande vilja och enorm strävan att möta de mest utsatta gruppernas situation och jobba extremt hårt för att nå fram, säger Joel Sverker.

Jämställdhet ett viktigt fokus

Ett fokusområde under perioden har varit jämställdhet. Rapporten visar praktiska exempel på hur kvinnors inflytande vuxit, hur insatser bidragit till ökad säkerhet för flickor och kvinnor, samt att insatser i exempelvis Sudan, Sydsudan, Etiopien, Bangladesh och Mocambique har höjt kunskapen om jämställdhetsfrågor bland deltagarna. 

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Matilda Pearson

Matilda Pearson

Presskontakt Kommunikationsstrateg +46 70 435 27 67

Relaterat innehåll

Svenska missionsrådet

Svenska missionsrådet är en paraplyorganisation för kyrkor och organisationer på kristen grund som arbetar för mänskliga rättigheter, global rättvisa och minskad fattigdom.

Sedan 1980 förmedlar vi biståndspengar från Sida till våra medlemsorganisationers arbete i över 50 länder. Under 2019 förmedlar vi ungefär 250 miljoner kronor till långsiktiga utvecklingsinsatser och humanitära kriser.

Vi grundades 1912 och har sedan dess varit en mötesplats för samtal om mission, den globala utvecklingen och religionens roll i samhället. Tillsammans med våra medlemsorganisationer lär vi oss av varandras olikheter och samlas i tron på en bättre värld.

www.smc.global

www.facebook.com/svenskamissionsradet

www.twitter.com/SMRtwitt

Svenska missionsrådet
Gustavslundsvägen 18
167 14 Bromma