Nyhet -

​Humanitärt arbete nådde fler än väntat

100 000 fler än väntat nåddes av Svenska missionsrådets humanitära arbete förra året. Samtidigt har Sida aviserat att stödet kommer att fasas ut.

I slutet av oktober varje år sammanfattar Svenska missionsrådet i en slutrapport till Sida det humanitära arbetet som genomförts under avtalsperioden, i detta fall 2019. Det handlar om 16 insatser som totalt nått över 400 000 människor i några av världens hårdast drabbade länder.

Rapporten har sammanställts samtidigt som Sida gett beskedet att de vill fasa ut humanitärt stöd till Svenska missionsrådets humanitära team från och med nästa år. I det humanitära teamet ingår medlemsorganisationerna ADRA, Erikshjälpen, Läkarmissionen och PMU. Inget formellt beslut har ännu fattats och Svenska missionsrådet har en dialog med Sida för att förstå den bedömning som ligger till grund för beskedet.

Olika typer av akut humanitära hjälp nådde 400 000

Under 2019 överträffade Svenska missionsrådets humanitära team sitt mål om att nå 300 000 människor med akut humanitär hjälp. Rapporten visar att mer än 400 000 människor i länder med några av världens största kriser nåddes av livsviktiga insatser för rent vatten, bättre sanitet och ökad matsäkerhet.

– De humanitära behoven i världen fortsätter att öka och det blir allt svårare att nå utsatta människor i svårtillgängliga områden som Jemen och Sydsudan. Vi vet att det arbetet som görs av våra medlems- och samarbetsorganisationer når fram och gör skillnad i människors liv, säger Joel Sverker, samordnare för humanitära insatser på Svenska missionsrådet.

Sex ettåriga insatser genomfördes under året i Jemen, Mauretanien, Niger, Sydsudan och Uganda. Två treåriga insatser slutfördes i Israel och Palestina samt Sudan.

Arbetet underlättas av samarbete med religiösa

Rapporten kastar också ljus på det unika nätverk som Svenska missionsrådet har av religiösa aktörer.

- Särskilt i Uganda och Sydsudan har de trosbaserade samarbetsorganisationerna genom sin lokala förankring i samhället högt förtroende och goda kontakter. I arbetet vi stödjer ser vi en imponerande vilja och enorm strävan att möta de mest utsatta gruppernas situation och jobba extremt hårt för att nå fram, säger Joel Sverker.

Jämställdhet ett viktigt fokus

Ett fokusområde under perioden har varit jämställdhet. Rapporten visar praktiska exempel på hur kvinnors inflytande vuxit, hur insatser bidragit till ökad säkerhet för flickor och kvinnor, samt att insatser i exempelvis Sudan, Sydsudan, Etiopien, Bangladesh och Mocambique har höjt kunskapen om jämställdhetsfrågor bland deltagarna. 

Ämnen

  • Bistånd

Kategorier

  • mänskliga rättigheter
  • civila samhället
  • pressrum
  • kyrkor och mission
  • religiös läskunnighet
  • humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete

Regioner

  • Skåne

Relaterat innehåll