Gå direkt till innehåll
SMR:s medlemsorganisationer arbetar över hela världen. Att öka kvinnors deltagande är ett säkert sätt att skapa förändring i alla samhällen. Vi har bland annat träffat kvinnogrupper i Etiopien och Guatemala under uppföljningsresor 2017-2018.
SMR:s medlemsorganisationer arbetar över hela världen. Att öka kvinnors deltagande är ett säkert sätt att skapa förändring i alla samhällen. Vi har bland annat träffat kvinnogrupper i Etiopien och Guatemala under uppföljningsresor 2017-2018.

Nyhet -

Ökning av resultat på samhällsnivå när SMR rapporterar till Sida

Nyligen lämnade Svenska missionsrådet (SMR) in sin resultat- och läranderapport till Sida för 2017-2019. Rapporten beskriver resultat och slutsatser för de 75 internationella biståndsinsatser som slutrapporterats under treårsperioden.

Starka demokratiska samhällen, respekt för mänskliga rättigheter och människors ökade förmåga och möjlighet att själva förändra sina livsvillkor. Det är en del av målet med de långsiktiga biståndsinsatser som Svenska missionsrådet stödjer genom sina medlemsorganisationers arbete över hela världen.

Förändrade attityder bland religiösa ledare, myndigheter och politiker

- Vi ser en glädjande ökning av resultat på samhällsnivå jämfört med föregående period 2013-2016. Flera av insatserna har förändrat attityder hos religiösa ledare, myndigheter och politiker i frågor som jämställdhet, funktionsvariation och utbildning, säger Hanna Mellergård, chef för internationellt utvecklingssamarbete på Svenska missionsrådet.

I en lärstudie om resultat på samhällsnivå som Svenska missionsrådet nyligen publicerade finns bland annat exempel om konstruktiva samarbeten med rättsväsendet i Indien och universitet i Etiopien. Studien belyser hur viktigt det är med långsiktighet i internationellt utvecklingssamarbete.

Långsiktighet ger hållbara resultat

- Det svåra med en treårsrapport är att hållbara förändringar inte alltid kan fångas i så korta cykler. Därför är det viktigt att vi också stöttar organisationernas egen utveckling så att de kan jobba långsiktigt i sina samhällen. Då blir deras arbete mer hållbart och kan ge effekt också efter att enskilda projekt avslutats, säger Hanna Mellergård.

Det totala belopp som Sida förmedlat för långsiktiga biståndsinsatser genom Svenska missionsrådet för 2017-2019 är omkring 490 miljoner kronor. Över 93% har gått till medlemsorganisationerna och deras partners arbete. Övriga medel har gått till Svenska missionsrådets administration och kvalitetssäkring.

Utöver långsiktiga biståndsinsatser förmedlar Svenska missionsrådet Sida-pengar till humanitära insatser, internationella praktikantinsatser och kommunikationsinsatser i Sverige.

Du kan läsa rapporten i sin helhet här: Svenskas missionsrådets resultat- och läranderapport till Sida för 2017-2019.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Matilda Pearson

Matilda Pearson

Presskontakt Kommunikationsstrateg +46 70 435 27 67

Relaterat innehåll

Svenska missionsrådet

Svenska missionsrådet är en paraplyorganisation för kyrkor och organisationer på kristen grund som arbetar för mänskliga rättigheter, global rättvisa och minskad fattigdom.

Sedan 1980 förmedlar vi biståndspengar från Sida till våra medlemsorganisationers arbete i över 50 länder. Under 2019 förmedlar vi ungefär 250 miljoner kronor till långsiktiga utvecklingsinsatser och humanitära kriser.

Vi grundades 1912 och har sedan dess varit en mötesplats för samtal om mission, den globala utvecklingen och religionens roll i samhället. Tillsammans med våra medlemsorganisationer lär vi oss av varandras olikheter och samlas i tron på en bättre värld.

www.smc.global

www.facebook.com/svenskamissionsradet

www.twitter.com/SMRtwitt

Svenska missionsrådet
Gustavslundsvägen 18
167 14 Bromma