Pressmeddelande -

Ny verksamhetsstrategi beslutad

Vid Svenska missionsrådets digitala årsmöte igår beslutades en ny verksamhetsstrategi för 2022-2026 under parollen Tro på en bättre värld.

Den nya strategin bygger på tre tydliga roller för rådet som mötesplats för mission, vidareförmedlare av pengar till internationellt arbete och påverkansaktör i frågor om framför allt religionsfrihet och religiös läskunnighet. Tematiskt kommer strategin fokusera på tre program med fokus på Tro och demokrati; Miljö, klimat och resiliens samt Organisation och partnerskap. I grupper diskuterade representanter för de 31 medlemsorganisationerna hur de själva vill bidra till genomförandet av strategin och tryckte då på vikten av mångfald och samarbete i breda nätverk.

Medlemsorganisationernas reaktioner på den nya strategin

Beslutet om den nya strategin togs dock inte enhälligt av årsmötet. Medlemsorganisationen KFUM Sverige röstade nej men menar att de ändå kommer att bidra aktivt till strategin.

- Vi hade önskat att strategin öppnat för mer inkludering, för att vara relevant och attraktiva utanför befintliga grupperingar som ryms inom nätverket och idag inte är synliga/delaktiga. Från andra globala forum har vi goda erfarenheter av att samlas kring utveckling snarare än ett centralt fokus på tro, sa Niclas Sannerheim, internationell sekreterare på KFUM Sverige.

Många andra uppskattade dock strategins ökade fokus på missionsfrågor ur ett helhetsperspektiv, men också en tydligare ambition i frågor om miljö, klimat och resiliens. När det gäller påverkansarbete kring religionsfrihet och religiös läskunnighet tyckte många att det är bra att strategin även inkluderar Sverige i detta arbete.

– Vi är glada att strategin nu äntligen är beslutad med så positiv respons från majoriteten av våra medlemsorganisationer. Nu kan vi börja förbereda för genomförandet, säger Svenska missionsrådets ordförande Eva Nordenstam von Delwig.

Godkände årsberättelse för 2020 och nya ledamöter i styrelsen

Vid årsmötet godkändes även årsberättelse och årsredovisning för 2020. Styrelsen beviljades därmed ansvarsfrihet.

Till ordinarie ledamot i styrelsen valdes den tidigare ersättaren Sofia Svensson, EFS Salt. Maria Utbult, Barnmissionen, valdes till ny ersättare i styrelsen. Ove Gustafsson, PMU, som suttit i styrelsen sedan 2017 går i pension och tackades för sitt arbete.

Sveriges ekumeniska kvinnoråd lämnar 

Vid årsmötet meddelades att Sveriges ekumeniska kvinnoråd (SEK) har valt att avsluta sitt medlemskap i Svenska missionsrådet. De aviserade redan förra året att de sett över sitt medlemskap i olika organisationer och att gemenskapen i Svenska missionsrådet för tillfället inte kan prioriteras.

– Det känns tråkigt, samtidigt som vi förstår att de måste göra sina prioriteringar. Vi hälsar SEK varmt välkomna tillbaka när de har möjlighet, säger Eva Nordenstam von Delwig.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Bistånd

Kategorier

  • humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete
  • civila samhället
  • kyrkor och mission
  • pressrum

TRO PÅ EN BÄTTRE VÄRLD

Tillsammans med kyrkor och organisationer arbetar vi för mänskliga rättigheter, global rättvisa och minskad fattigdom. 

www.smc.global, www.facebook.com/svenskamissionsradet, www.twitter.com/SMRtwitt

Relaterat innehåll