Gå direkt till innehåll
Svenska missionsrådets avgående generalsekreterare Anders Malmstigen avtackas med ett fikonträd av styrelseordförande Eva Nordenstam von Delwig.
Svenska missionsrådets avgående generalsekreterare Anders Malmstigen avtackas med ett fikonträd av styrelseordförande Eva Nordenstam von Delwig.

Pressmeddelande -

Svenska missionsrådets första digitala årsmöte

Vid Svenska missionsrådets första digitala årsmöte igår deltog Charlotta Norrby, tillträdande generalsekreterare, på länk från sin karantän i Belgien.

– Jag är väldigt glad och stolt över att få leda Svenska missionsrådet in i framtiden. Det är en innovativ och lärande organisation som ligger i framkant i flera frågor.

Nuvarande generalsekreterare Anders Malmstigen avtackades men avslutar sitt uppdrag först i augusti. Styrelseordförande Eva Nordenstam von Delwig jämförde honom med statsepidemiologen Anders Tegnell, som trätt fram som en viktig ledare under coronapandemin.

– Du når fram i kraft av din kunskap och det du tror på, den här våren har vi fått upp ögonen för den sortens ledare. Du kommer att vara saknad.

Vid årsmötet godkändes årsberättelse och årsredovisning för 2019. Styrelsen beviljades därmed ansvarsfrihet. Till nya ledamöter i styrelsen valdes Sofia Svensson, EFS Salt, Klas Lundström, EFS samt Lars-Åke Winberg, Erikshjälpen (alla ersättare).

En av Svenska missionsrådets medlemmar, OM Sverige, begärde också utträde.

– Slutsatsen av våra diskussioner tillsammans med styrelsen är att mycket av det som Svenska missionsrådet erbjuder sina medlemsorganisationer inte är relevant för OM, och det som vi tidigare drog nytta av genom vårt medlemskap i SMR nu inte längre behövs. Styrelsen tog därmed beslutet 2020-05-04 att begära utträde ur SMR tills vidare. Vi är och förblir mycket intresserade av att föra samtal kring missionsfrågor tillsammans med svenska missionsorganisationer och samfund, och bidra med våra erfarenheter och kunskaper, säger Daniel Stråle, föreståndare OM Sverige i en kommentar. 

– Svenska missionsrådet tycker det är tråkigt att OM avslutar sitt medlemskap. OM är ur ett internationellt perspektiv en stor organisation vars bidrag och samtal kring missionsfrågor är viktigt och vi välkomnar er tillbaka när ni så önskar, säger Svenska missionsrådets ordförande Eva Nordenstam von Delwig.

Ämnen

Kategorier


TRO PÅ EN BÄTTRE VÄRLD

Tillsammans med kyrkor och organisationer arbetar vi för mänskliga rättigheter, global rättvisa och minskad fattigdom. 

www.smc.global, www.facebook.com/svenskamissionsradet, www.twitter.com/SMRtwitt

Relaterat innehåll

Svenska missionsrådet

Svenska missionsrådet är en paraplyorganisation för kyrkor och organisationer på kristen grund som arbetar för mänskliga rättigheter, global rättvisa och minskad fattigdom.

Sedan 1980 förmedlar vi biståndspengar från Sida till våra medlemsorganisationers arbete i över 50 länder. Under 2019 förmedlar vi ungefär 250 miljoner kronor till långsiktiga utvecklingsinsatser och humanitära kriser.

Vi grundades 1912 och har sedan dess varit en mötesplats för samtal om mission, den globala utvecklingen och religionens roll i samhället. Tillsammans med våra medlemsorganisationer lär vi oss av varandras olikheter och samlas i tron på en bättre värld.

www.smc.global

www.facebook.com/svenskamissionsradet

www.twitter.com/SMRtwitt

Svenska missionsrådet
Gustavslundsvägen 18
167 14 Bromma