Gå direkt till innehåll
Branschutvecklingspengen stärker svensk gris-, nöt-, och lammköttproduktion
Branschutvecklingspengen stärker svensk gris-, nöt-, och lammköttproduktion

Pressmeddelande -

Branschutvecklingspengen öppnar för nya ansökningar 1 mars 2024

För att stärka konkurrenskraften och lönsamheten i värdekedjan för svensk gris-, nöt-, och lammköttproduktion avsätter Sveriges köttbönder varje år tre miljoner kronor till Branschutvecklingspengen. Årets kriterier är satta för att möta aktuella behov och utmaningar inom respektive djurslag. Rådgivare, veterinärer, köttproducenter, forskare, entreprenörer: Var med och sök projektmedel som bidrar till framtidens hållbara köttproduktion!

Svenska Köttföretagen, som ägs av 90% av slakteribranschen, öppnar nu nionde utlysningen av Branschutvecklingspengen. Genom åren har stödet från Sveriges köttbönder bidragit till konkreta insatser för svensk köttproduktion. Det finns i år särskild anledning att lyfta djurhållningens och köttproduktionens roll i framtidens matsystem.

- Sett till oron i vår direkta närhet är svensk köttproduktion i fokus för vår försörjningsförmåga och beredskap. Det ställer krav på fortsatt innovation och utveckling med hänsyn till lönsamhet och god djuromsorg.
Hans Agné, VD Svenska Köttföretagen

  Årets utlysning öppnar upp 1 mars och sista dag för ansökan om projektmedel är 30 april. Fördelningen mellan djurslagen är densamma som tidigare år. Projekt till grisproduktion har 65% andel, nötköttsproduktion 30% och lammköttsproduktion 5% av totalsumman på cirka tre miljoner kronor.

  - Det finns tydligt uttryckta behov i samtliga tre djurslags kriterier i år. Vi ser fram emot många innovativa projektidéer bland årets ansökningar. Och vi ser gärna nytänkande samarbeten både vad gäller genomförande och finansiering
  Ulrika Åkesson, ansvarig Branschutvecklingspengen Svenska Köttföretagen

  Relaterade länkar

  Ämnen


  Svenska Köttföretagen är ett bransch- och utvecklingsbolag som ägs av de största slakterierna i Sverige. Vårt uppdrag är att öka lönsamheten och skapa goda förutsättningar för våra kunder och ägare. Detta gör vi genom att leverera grissemin, livdjur och branschutveckling i världsklass. Samtidigt som vi tillsammans med våra dotterbolag och samarbetspartners, erbjuder förstklassig rådgivning, arbetar med opinionsbildning hos konsument, individtestar avelstjurar och på olika sätt sluter kretsloppet.

  Tillsammans med våra olika företag driver vi en lönsam branschutveckling i hela värdekedjan och skapar långsiktig efterfrågan på svenskt gris-, nöt-, och lammkött. Vårt mål är att svenskt köttproduktion ska vara tryggt och hållbart från början till slut! Svenska Köttföretagens huvudkontor finns i Skövde och vi driver seminstationer i Hudaryd och Hållsta Bolaget omsätter ca 170 milj och har ca 25 anställda.

  Kontakter

  Hans Agné

  Hans Agné

  Presskontakt VD Svenska Köttföretagen 0705 48 30 01
  Ulrika Åkesson

  Ulrika Åkesson

  Presskontakt Ansvarig Branschutvecklingspengen Svenska Köttföretagen 010 - 130 89 07

  Svenska Köttföretagen är ett bransch- och utvecklingsbolag som ägs av de största slakterierna i Sverige.

  Vår roll är att öka lönsamheten för våra kunder och ägare genom att leverera semin, livdjur, rådgivning och branschutveckling i världsklass på ett effektivt sätt. Vårt mål är att vända trenden för svensk köttproduktion. Vi skapar och står för framtidstro - hållbarhet - innovation – glädje. Svenska Köttföretagens huvudkontor finns i Skövde och vi driver seminstationer i Hudaryd och Hållsta.

  Svenska Köttföretagen
  Vasagatan 29
  541 31 Skövde
  Sverige