Gå direkt till innehåll
Digitala verktyg ger stöd för hög och jämn nötköttskvalitet

Pressmeddelande -

Digitala verktyg ger stöd för hög och jämn nötköttskvalitet

Nu finns en ny innovativ modell framme som förutsäger ätkvalitet på nötkött vid slakt. Modellen bygger på parametrar och gränsvärden framtagna på vetenskaplig grund. Vår förhoppning är att modellen ska användas som ett komplement till nuvarande EUROP-systemet, som bedömer slaktkroppens form- och fettklass.

För att testa modellen i stort och för att validera de tio parametrarna och dess effekt på ätkvaliteten har två sensoriska tester genomförts. Dessa delar har Sveriges Lantbruksuniversitet gjort i samarbete med Högskolan i Kristianstad.

- I modellen styr parametrarna djurens/slaktkropparnas poäng och ju högre poäng, desto bättre förutsättningar för ett mört kött med god ätkvalitet.
Katarina Arvidsson Segerkvist, Sveriges Lantbruksuniversitet

- Nu finns dels ett webbaserat utbildningsverktyg och en interaktiv modell som beräknar förväntad köttkvalitet vid slakt. Detta hoppas vi ska kunna bredda avsättningskanalerna på en marknad som uttrycker ett behov av mer selektering mot högre och jämnare ätkvalitet.
Ulrika Åkesson, Svenska Köttföretagen

Projektet Meat Standard Sweden nöt (MSS nöt) har genomförts i nära samverkan med Sveriges Lantbruksuniversitet, Agroväst, Gård & Djurhälsan, Coop Sverige, HKScan samt Sveriges Nötköttsproducenter. Modellen har tagits fram genom finansiering från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, inom ramen för deras innovationssatsning EIP-Agri.


Relaterade länkar

Ämnen


Svenska Köttföretagen är ett bransch- och utvecklingsbolag som ägs av de största slakterierna i Sverige. Vårt uppdrag är att öka lönsamheten och skapa goda förutsättningar för våra kunder och ägare. Detta gör vi genom att leverera grissemin, livdjur och branschutveckling i världsklass. Samtidigt som vi tillsammans med våra dotterbolag och samarbetspartners, erbjuder förstklassig rådgivning, arbetar med opinionsbildning hos konsument, individtestar avelstjurar och på olika sätt sluter kretsloppet.

Tillsammans med våra olika företag driver vi en lönsam branschutveckling i hela värdekedjan och skapar långsiktig efterfrågan på svenskt gris-, nöt-, och lammkött. Vårt mål är att svenskt köttproduktion ska vara tryggt och hållbart från början till slut! Svenska Köttföretagens huvudkontor finns i Skövde och vi driver seminstationer i Hudaryd och Hållsta Bolaget omsätter ca 170 milj och har ca 25 anställda.

Kontakter

Ulrika Åkesson

Ulrika Åkesson

Presskontakt Ansvarig Branschutvecklingspengen Svenska Köttföretagen 010 - 130 89 07
Katarina Arvidsson Segerkvist

Katarina Arvidsson Segerkvist

Agr. Dr,, Docent Sveriges Lantbruksuniversitet 0511-67 144

Svenska Köttföretagen är ett bransch- och utvecklingsbolag som ägs av de största slakterierna i Sverige.

Vår roll är att öka lönsamheten för våra kunder och ägare genom att leverera semin, livdjur, rådgivning och branschutveckling i världsklass på ett effektivt sätt. Vårt mål är att vända trenden för svensk köttproduktion. Vi skapar och står för framtidstro - hållbarhet - innovation – glädje. Svenska Köttföretagens huvudkontor finns i Skövde och vi driver seminstationer i Hudaryd och Hållsta.

Svenska Köttföretagen
Vasagatan 29
541 31 Skövde
Sverige