Gå direkt till innehåll
Svenskt lamm
Svenskt lamm

Pressmeddelande -

Foderberäkningsnormer till växande lamm

Nu lanserar Gård & Djurhälsan nytt program som ger stöd och kunskap om hur du beräknar foderbehov till växande lamm. Svensk lammnäring har saknat foderberäkningsnormer anpassade till våra förhållanden. Genom Gård & Djurhälsan finns nu översatta NRC-normer på plats, vilket gynnar inte bara djurvälfärd utan även produktionsekonomi och köttkvalitet på svenskt lamm.

Fodersnurra för lamm
Gård & Djurhälsan har förutom att anpassa NRC-normerna till våra förhållanden i Sverige även arbetat fram ett verktyg för beräkning av foderstat till växande lamm. Verktyget finns nu tillgängligt för lammproducenter och lammrådgivare. Något som vi ser möter behovet från branschen.

- Fodersnurran är lättanvänd och transparent i sitt utförande. Men kom ihåg att det viktiga arbetet sker i uppföljningen. Verktyget är ett av flera verktyg och det kan vara idé att söka rådgivning för att ytterligare optimera lammens välmående och tillväxtmål.
Theo den Braver, Gård och Djurhälsan

Branschutvecklingspengen finansierade projektet
NRC-normerna och foderberäkningsverktyget har tagits fram genom finansiering från Branschutvecklingspengen. Verktyget finns tillgängligt för fri användning under 2024. Projektets slutrapport och nyheten Foderstat är grund till välmående lamm finns att läsa på Svenska Köttföretagens webbsida.

- Under våren öppnar vi den årliga utlysningen från Branschutvecklingspengen, som möjliggör riktade insatser inom svensk lamm-, nöt-, och grisproduktion. Den är öppen för rådgivare, forskare, veterinärer, producenter och entreprenörer som har idéer om hur vi ser till att hålla svensk köttproduktion i framkant.
Ulrika Åkesson, Svenska Köttföretagen


   Relaterade länkar

   Ämnen


   Svenska Köttföretagen är ett bransch- och utvecklingsbolag som ägs av de största slakterierna i Sverige. Vårt uppdrag är att öka lönsamheten och skapa goda förutsättningar för våra kunder och ägare. Detta gör vi genom att leverera grissemin, livdjur och branschutveckling i världsklass. Samtidigt som vi tillsammans med våra dotterbolag och samarbetspartners, erbjuder förstklassig rådgivning, arbetar med opinionsbildning hos konsument, individtestar avelstjurar och på olika sätt sluter kretsloppet.

   Tillsammans med våra olika företag driver vi en lönsam branschutveckling i hela värdekedjan och skapar långsiktig efterfrågan på svenskt gris-, nöt-, och lammkött. Vårt mål är att svenskt köttproduktion ska vara tryggt och hållbart från början till slut! Svenska Köttföretagens huvudkontor finns i Skövde och vi driver seminstationer i Hudaryd och Hållsta Bolaget omsätter ca 170 milj och har ca 25 anställda.

   Kontakter

   Theo den Braver

   Theo den Braver

   Lantmästare / Lammproduktion Gård och Djurhälsan 070- 393 30 89
   Ulrika Åkesson

   Ulrika Åkesson

   Presskontakt Ansvarig Branschutvecklingspengen Svenska Köttföretagen 010 - 130 89 07

   Svenska Köttföretagen är ett bransch- och utvecklingsbolag som ägs av de största slakterierna i Sverige.

   Vår roll är att öka lönsamheten för våra kunder och ägare genom att leverera semin, livdjur, rådgivning och branschutveckling i världsklass på ett effektivt sätt. Vårt mål är att vända trenden för svensk köttproduktion. Vi skapar och står för framtidstro - hållbarhet - innovation – glädje. Svenska Köttföretagens huvudkontor finns i Skövde och vi driver seminstationer i Hudaryd och Hållsta.

   Svenska Köttföretagen
   Vasagatan 29
   541 31 Skövde
   Sverige