Gå direkt till innehåll
Så bekämpar vi svindysenteri i grisbesättningar

Pressmeddelande -

Så bekämpar vi svindysenteri i grisbesättningar

Dysenteri (B hyodysenteriae) utgör en betydande ekonomisk belastning för svenska grisbesättningar och kan vara svår att upptäcka. Med risken att hela besättningar kan slås ut av sjukdomen har Sveriges Grisföretagare och Statens veterinärtekniska anstalt (SVA) formaliserat samverkan för att bekämpa sjukdomen. Deras strategier och arbetssätt finns att läsa på Svenska Köttföretagens webbsida. Upptäck hur vi tillsammans minskar förekomsten av svindysenteri och skyddar grisarnas hälsa och välbefinnande genom slutrapport från projektet Sanering av svindysenteri från svenska grisbesättningar.

Även om dysenteri inte är en vanligt förekommande sjukdom i svenska grisbesättningar är det prioriterat att undersöka och utreda smittkedjan. Sedan 2020 undersöks besättningar för dysenteri även vid en låggradig misstanke.

- Vi insåg vikten av ett samarbete där veterinärer, slakterier och vi grisproducenter arbetar tillsammans för att minska risken för utbrott och spridning av dysenteri.
Jeanette Elander, Sveriges Grisföretagare

Under tre år har utvecklingen av svindysenteri dokumenterats och följts noggrant av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), sakkunnig partner i projektet, som nu tillsammans med Sveriges Grisföretagare publicerat sin slutrapport. Och det finns ytterligare kunskapsgap menar man från veterinärled:

- Vi misstänker att spirocheter, den bakteriegrupp som är aktuell här, även finns i tarmfloran hos avvanda grisar. Det är av yttersta vikt att vi fortsätter att undersöka om även kliniskt friska grisar kan bära på smittan.
Per Wallgren, SVA

  Arbetet har visat att specialiserade slaktgrisuppfödare kan få in smittan via inköp av symtomfria smågrisar, men också via in- och utlastning av grisar. Bakterien finns i gödseln och redan vid låga smittdoser kan smitta spridas vidare. Rapporten beskriver hur nytt gemensamt arbetssätt stärker medvetenheten och kunskapen om hur vi eliminerar svindysenteri i Sverige.

  Branschutvecklingspengen möjliggjorde arbetet

  Projektet att ta fram nytt arbetssätt och insamling av data möjliggjordes delvis genom finansiering av Branschutvecklingspengen.

  Det finns fortfarande tid kvar att skicka in ansökan om medel för utveckling av svensk gris-, nöt-, och lammköttsproduktion. Sista dag för att skicka in ansökan är 30 april 2024.

  Relaterade länkar

  Ämnen


  Svenska Köttföretagen är ett bransch- och utvecklingsbolag som ägs av de största slakterierna i Sverige. Vårt uppdrag är att öka lönsamheten och skapa goda förutsättningar för våra kunder och ägare. Detta gör vi genom att leverera grissemin, livdjur och branschutveckling i världsklass. Samtidigt som vi tillsammans med våra dotterbolag och samarbetspartners, erbjuder förstklassig rådgivning, arbetar med opinionsbildning hos konsument, individtestar avelstjurar och på olika sätt sluter kretsloppet.

  Tillsammans med våra olika företag driver vi en lönsam branschutveckling i hela värdekedjan och skapar långsiktig efterfrågan på svenskt gris-, nöt-, och lammkött. Vårt mål är att svenskt köttproduktion ska vara tryggt och hållbart från början till slut! Svenska Köttföretagens huvudkontor finns i Skövde och vi driver seminstationer i Hudaryd och Hållsta Bolaget omsätter ca 170 milj och har ca 25 anställda.

  Kontakter

  Ulrika Åkesson

  Ulrika Åkesson

  Presskontakt Ansvarig Branschutvecklingspengen Svenska Köttföretagen 010 - 130 89 07
  Jeanette Elander

  Jeanette Elander

  Verksamhetsledare Sveriges Grisföretagare

  Svenska Köttföretagen är ett bransch- och utvecklingsbolag som ägs av de största slakterierna i Sverige.

  Vår roll är att öka lönsamheten för våra kunder och ägare genom att leverera semin, livdjur, rådgivning och branschutveckling i världsklass på ett effektivt sätt. Vårt mål är att vända trenden för svensk köttproduktion. Vi skapar och står för framtidstro - hållbarhet - innovation – glädje. Svenska Köttföretagens huvudkontor finns i Skövde och vi driver seminstationer i Hudaryd och Hållsta.

  Svenska Köttföretagen
  Vasagatan 29
  541 31 Skövde
  Sverige