Gå direkt till innehåll
Segrande domstolsbeslut om Livsmedelsverkets kontrollavgifter

Pressmeddelande -

Segrande domstolsbeslut om Livsmedelsverkets kontrollavgifter

Nu står det klart att fågel- och köttbranschen återigen fick rätt i Förvaltningsrätten gällande överklagan av Livsmedelsverkets kontrollavgifter.

Systemfel bakom Livsmedelsverkets kontrollavgift

Medlemsföretagen inom Svenska Köttföretagen och Svensk Fågel har tillsammans överklagat Livsmedelsverket avgiftsmodell för köttkontrollavgifter för åren 2017 - 2021. Branschen menade att myndighetens kontrollavgift byggde på ett systemfel i deras modell. Effekten blev att det lades på olagliga extra kostnader i Livsmedelsverkets avgifter mot företagen. Dialog och vilja att hitta en fungerande avgiftsmodell har saknats från myndighetens sida.

-Rättssystemet har fungerat och branschen fick till slut 140 stycken avgjorda domstolsutfall i avgiftsprocesserna till sin fördel mot Livsmedelsverket. Det är angeläget att Livsmedelsverket någon gång hörsammar det som framgått av såväl Förvaltningsrätten som Kammarrätten, säger Hans Agné från Svenska Köttföretagen.

Fågel- och köttbranschen och därmed har drivit frågan om att avgifterna enbart ska omfatta den faktiska kontrollen och inga andra kostnader som ligger på Livsmedelsverket, tex. HR, IT, möbler eller kommunikation. I domarna som direkt berör 140 företag, från både Förvaltningsrätten och Kammarrätten utöver praxis från EU-domstolen, har det framgått att kontrollavgifterna ska tillämpas strikt och ha direkt koppling till den faktiska kontrollen på anläggningarna. Därmed berörs alla livsmedelsföretag som utsätts för kontroll, dvs. cirka 1600 stycken företag under fem år med avgifter närmare 350 - 500 miljoner kronor. Avgiftsmodellen måste vara transparent och konkurrenskraftig för att kunna främja svensk livsmedelsproduktion, arbetstillfällen och självförsörjningsgraden i landet, något som Livsmedelsverkets avgiftsmodell hittills inte har uppfyllt. Förvaltningsrätten har nu återigen fastställt att Livsmedelsverkets beräkningar innefattade ett flertal kostnader som inte får finansieras genom avgifter.

-Vi har nu återigen fått stöd för att Livsmedelsverket behöver lyssna på oss och byta spår med sin avgiftsmodell. Det har inte varit politiskt eller juridiskt gångbart att ta betalt på det sätt som myndigheten har gjort, inte heller har det varit förenligt med regeringens livsmedelsstrategi eller i strävan efter att stärka konkurrenskraften inom livsmedelsbranschen, säger Maria Donis, VD Svensk Fågel.

Utfallen innebär att myndighetens avgifter för sina kontroller har varit olagliga och är underkända av de svenska domstolarna, samma sak som EU-domstolen har kommit fram till i tidigare utlåtande. Domarna förväntas få stor betydelse för fågel- och köttbranschen och kommer sannolikhet tvinga Livsmedelsverket att se om hela sin administrativa struktur och redovisning, under förutsättning att domarna vinner laga kraft.

Advokatbyrån Setterwalls har varit ombud i ärendena och företrätt samtliga företag såväl i Förvaltningsrätten som i Kammarrätten.

För mer information och kontakt:

Svenska Köttföretagen: Hans Agné, hans.agne@kottforetagen.se, 070 548 30 01
Svensk Fågel: Maria Donis, maria.donis@svenskfagel.se, 070 825 48 58
Setterwalls advokatbyrå: Marc Tullgren, marc.tullgren@setterwalls.se, 070 324 97 84

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Svenska Köttföretagen är ett bransch- och utvecklingsbolag som ägs av de största slakterierna i Sverige. Vårt uppdrag är att öka lönsamheten och skapa goda förutsättningar för våra kunder och ägare. Detta gör vi genom att leverera grissemin, livdjur och branschutveckling i världsklass. Samtidigt som vi tillsammans med våra dotterbolag och samarbetspartners, erbjuder förstklassig rådgivning, arbetar med opinionsbildning hos konsument, individtestar avelstjurar och på olika sätt sluter kretsloppet.

Tillsammans med våra olika företag driver vi en lönsam branschutveckling i hela värdekedjan och skapar långsiktig efterfrågan på svenskt gris-, nöt-, och lammkött. Vårt mål är att svenskt köttproduktion ska vara tryggt och hållbart från början till slut! Svenska Köttföretagens huvudkontor finns i Skövde och vi driver seminstationer i Hudaryd och Hållsta Bolaget omsätter ca 170 milj och har ca 25 anställda.

Kontakter

Hans Agné

Hans Agné

Presskontakt VD Svenska Köttföretagen 0705 48 30 01

Svenska Köttföretagen är ett bransch- och utvecklingsbolag som ägs av de största slakterierna i Sverige.

Vår roll är att öka lönsamheten för våra kunder och ägare genom att leverera semin, livdjur, rådgivning och branschutveckling i världsklass på ett effektivt sätt. Vårt mål är att vända trenden för svensk köttproduktion. Vi skapar och står för framtidstro - hållbarhet - innovation – glädje. Svenska Köttföretagens huvudkontor finns i Skövde och vi driver seminstationer i Hudaryd och Hållsta.

Svenska Köttföretagen

Vasagatan 29
541 31 Skövde
Sverige