Gå direkt till innehåll
Slaktgrisar i storgrupp - vad behöver man tänka på?

Pressmeddelande -

Slaktgrisar i storgrupp - vad behöver man tänka på?

Under senare tid har en ny innovativ lösning för hållande av slaktgrisar i lösdrift i stora grupper skapat intresse i branschen. Systemet är utformat med en sorteringsvåg och i Sverige idag finns exempel både med konventionell och ekologisk slaktgrisproduktion. Ännu är kunskap kopplat till djuromsorg och arbetsmiljö begränsad. Sveriges Lantbruksuniversitet har nyligen avslutat ett projekt som belyser fördelar och nackdelar med slaktgrisar i storgrupp.

Syftet med projektet har varit att kunna ge välgrundade råd till grisproducenter som funderar på lösningar som bygger på slaktgrisar i lösdrift och sorteringsvåg.

- En kombination av större tillgänglig yta för grisar i storgrupp och en sorteringsvåg som styr utfodring och automatisk utsortering av djur innebär förändringar för både djur och djurskötare. Det öppnar upp för mer avancerad produktionsuppföljning, men kan också innebära påverkan på miljön i stallet. Detta har vi nu tittat närmare på.
Rebecka Westin, SLU

  Praktiska råd lämnas i rapporten

  Det handlar bland annat om vikten av en väl genomarbetad träningsperiod. Olika utfodringsmetoder har jämförts och rådet som ges är att investera i torrutfodring och fri utfodring. De gårdar som använder individmärkning ser fördelar av att snabbt upptäcka avvikelser på individnivå. Planera för hur strötilldelning ska ske när halmvagn inte är ett alternativ. Flera praktiska råd finns att läsa i projektets slutrapport.

  Branschutvecklingspengen finansierade projektet

  Projektet möjliggjordes genom finansiering från Branschutvecklingspengen. Slutrapporten och en fördjupade nyhet finns att läsa på Svenska Köttföretagens webbsida.

  - Inom kort öppnar vi den årliga utlysningen från Branschutvecklingspengen. Med dessa utvecklingsmedel kan riktade insatser göras för svensk lamm-, nöt-, och grisproduktion. Den är öppen för rådgivare, forskare, veterinärer, producenter och entreprenörer som har idéer om hur vi ser till att hålla svensk köttproduktion i framkant.
  Ulrika Åkesson, Svenska Köttföretagen

  Relaterade länkar

  Ämnen


  Svenska Köttföretagen är ett bransch- och utvecklingsbolag som ägs av de största slakterierna i Sverige. Vårt uppdrag är att öka lönsamheten och skapa goda förutsättningar för våra kunder och ägare. Detta gör vi genom att leverera grissemin, livdjur och branschutveckling i världsklass. Samtidigt som vi tillsammans med våra dotterbolag och samarbetspartners, erbjuder förstklassig rådgivning, arbetar med opinionsbildning hos konsument, individtestar avelstjurar och på olika sätt sluter kretsloppet.

  Tillsammans med våra olika företag driver vi en lönsam branschutveckling i hela värdekedjan och skapar långsiktig efterfrågan på svenskt gris-, nöt-, och lammkött. Vårt mål är att svenskt köttproduktion ska vara tryggt och hållbart från början till slut! Svenska Köttföretagens huvudkontor finns i Skövde och vi driver seminstationer i Hudaryd och Hållsta Bolaget omsätter ca 170 milj och har ca 25 anställda.

  Kontakter

  Ulrika Åkesson

  Ulrika Åkesson

  Presskontakt Ansvarig Branschutvecklingspengen Svenska Köttföretagen 010 - 130 89 07
  Rebecka Westin

  Rebecka Westin

  Djurhälsoveterinär och universitetslektor Sveriges Lantbruksuniversitet 072-706 25 82

  Svenska Köttföretagen är ett bransch- och utvecklingsbolag som ägs av de största slakterierna i Sverige.

  Vår roll är att öka lönsamheten för våra kunder och ägare genom att leverera semin, livdjur, rådgivning och branschutveckling i världsklass på ett effektivt sätt. Vårt mål är att vända trenden för svensk köttproduktion. Vi skapar och står för framtidstro - hållbarhet - innovation – glädje. Svenska Köttföretagens huvudkontor finns i Skövde och vi driver seminstationer i Hudaryd och Hållsta.

  Svenska Köttföretagen
  Vasagatan 29
  541 31 Skövde
  Sverige