Gå direkt till innehåll
Skenande kostnader på foder, diesel och el har lett till en helt ny och extremt allvarlig situation som riskerar att avsevärt minska försörjningsförmågan av animaliska livsmedel i Sverige.
Skenande kostnader på foder, diesel och el har lett till en helt ny och extremt allvarlig situation som riskerar att avsevärt minska försörjningsförmågan av animaliska livsmedel i Sverige.

Pressmeddelande -

Svenska Köttföretagen, Svensk Fågel och KCF agerar gemensamt för att säkra svenskt kött och svensk fågel

Skenande kostnader på foder, diesel och el har lett till en helt ny och extremt allvarlig situation som riskerar att avsevärt minska försörjningsförmågan av animaliska livsmedel i Sverige.

– Vi uppvaktar tillsammans riksdagen och regeringen för att diskutera vilka politiska insatser som kan göras i nuläget. Den krismiljard som det beslutades om i början av februari är uppäten för länge sedan, här behövs betydligt större insatser, säger Magnus Därth, Vd för Kött och Charkföretagen.

Det höga kostnadsläget som följde torkan 2018 och den globala pandemin som pågår sen 2020 har eskalerats ytterligare i samband med att Ryssland invaderade Ukraina.

Många lantbrukare riskerar att snabbt tvingas lägga ner sin verksamhet till följd av att kostnaderna skenar. Detta i ett läge när vi verkligen behöver säkerställa en trygg livsmedelsförsörjning i landet. Vi har inte råd att tappa en endaste lantbrukare och varje hektar som odlas räknas, säger Hans Agné, Vd för Svenska Köttföretagen.

– Enligt de kalkyler vi har i dagsläget ser vi att grisproduktionen har tappat 1,3 miljard kronor och för nötproduktionen. och fågelproduktionen beräknas en merkostnad på närmare 1 miljard kronor för respektive bransch med rådande foderpriser. Det är de siffror som vi har precis just nu, i morgon vet vi att det har ökat, säger Hans Agné, VD för Svenska Köttföretagen.

Den svenska kött-och fågelbranschen har en gemensam bild av vad som behöver göras och det måste ske snabbt. Lantbrukarna måste få ersättning för de kraftigt ökade kostnaderna så fort som möjligt för att kunna säkerställa en trygg livsmedelsförsörjning.

Det viktiga är att alla parter jobbar snabbt och på flera fronter, säger Maria Donis vd för Svensk Fågel. En snabbare åtgärd minskar risken för att gårdar går i konkurs eller att stallar står tomma vilket skulle minska den svenska livsmedelsförsörjningen och självförsörjningsgraden. Kostnaderna höjs och konsument kan förvänta sig ytterligare höjda priser, men situationen är samtidigt så extrem att vi parallellt behöver få stöttning genom politiska åtgärder för att säkra den svenska livsmedelsproduktionen.

Läs mer på #säkramaten och https://svensktkott.se/sakramaten/

För mer information och kontakt:

  • Svenska Köttföretagen: Hans Agné, hans.agne@kottforetagen.se, 070 548 30 01
  • Svensk Fågel: Maria Donis, maria.donis@svenskfagel.se, 070 825 48 58
  • Kött och Charkföretagen: Magnus Därth, magnus.darth@kcf.se, 08 762 65 33

Ämnen

Kategorier


Svenska Köttföretagen är ett bransch- och utvecklingsbolag som ägs av de största slakterierna i Sverige. Vårt uppdrag är att öka lönsamheten och skapa goda förutsättningar för våra kunder och ägare. Detta gör vi genom att leverera grissemin, livdjur och branschutveckling i världsklass. Samtidigt som vi tillsammans med våra dotterbolag och samarbetspartners, erbjuder förstklassig rådgivning, arbetar med opinionsbildning hos konsument, individtestar avelstjurar och på olika sätt sluter kretsloppet.

Tillsammans med våra olika företag driver vi en lönsam branschutveckling i hela värdekedjan och skapar långsiktig efterfrågan på svenskt gris-, nöt-, och lammkött. Vårt mål är att svenskt köttproduktion ska vara tryggt och hållbart från början till slut! Svenska Köttföretagens huvudkontor finns i Skövde och vi driver seminstationer i Hudaryd och Hållsta Bolaget omsätter ca 170 milj och har ca 25 anställda.

Kontakter

Hans Agné

Hans Agné

Presskontakt VD Svenska Köttföretagen 0705 48 30 01

Svenska Köttföretagen är ett bransch- och utvecklingsbolag som ägs av de största slakterierna i Sverige.

Vår roll är att öka lönsamheten för våra kunder och ägare genom att leverera semin, livdjur, rådgivning och branschutveckling i världsklass på ett effektivt sätt. Vårt mål är att vända trenden för svensk köttproduktion. Vi skapar och står för framtidstro - hållbarhet - innovation – glädje. Svenska Köttföretagens huvudkontor finns i Skövde och vi driver seminstationer i Hudaryd och Hållsta.

Svenska Köttföretagen

Vasagatan 29
541 31 Skövde
Sverige