Gå direkt till innehåll
Utlysning av Branschutvecklingspengen 2021

Pressmeddelande -

Utlysning av Branschutvecklingspengen 2021

Sveriges köttbönder sätter årligen av 3 Mkr i form av Branschutvecklingspengen i syfte att utveckla näringarna inom gris, nöt och lamm. Utlysningen ska möta varje djurslags behov och utmaningar och samtidigt bidra till lönsamhet i hela värdekedjan. Sista datum för ansökan är den 31 augusti 2021.

Totalt finns 3 000 000 kronor att söka och anslagen fördelar sig mellan djurslagen efter inbetalda medel, vilket gör att projekt inom gris har ca 65 %, nöt har ca 30 % och lamm ca 5 % av totalsumman. Ansökningarna administreras av Svenska Köttföretagen.

I beslutsgruppen finns representanter från Sveriges Grisföretagare, Sveriges Nötköttsproducenter, Svenska Fåravelsförbundet och LRF Kött. Beslutsgruppen anger också vilka kriterier som gäller för utlysningen.

Kriterier för gris:

  • Konsumtionshöjande åtgärder för svenskt griskött.
  • Projekt som bidrar till ökad kunskap inom området djurvälfärd.

Kriterier för nöt:

  • Projekt som ökar kunskapen och föreslår åtgärder för att minska slaktanmärkningar hos nötkreatur.
  • Byggnader och inredning för nötkreatur som är innovativ och bidrar till ökad djurvälfärd, lönsamhet och hållbarhet.
  • Projekt som bidrar till ökad kunskap inom området djurvälfärd.

Kriterier för lamm:

  • Projekt som leder till ökad lönsamhet, såväl på gårdsnivå som inom näringen för får och lamm.
  • Projekt som bidrar till ökad kunskap inom området djurvälfärd.

Gemensamma förutsättningar för alla ansökningar förutom kriterierna ovan är att projekten:

  • Ska vara innovativa och nytänkande.
  • Gärna innebär samarbeten mellan flera aktörer både vad gäller genomförande och finansiering.
  • Bidrar till lönsamhet i hela värdekedjan.

De beviljade projekten ska stötta de nationella Handlingsplanerna och bidra till en ökad lönsamhet inom branscherna för gris, nöt och lamm.

Läs mer om de projekt som beviljades i tidigare års utlysning på Svenska Köttföretagens hemsida:
>> Branschutvecklingspengen

För mer information om Branschutvecklingspengen eller ansökningsförfarande vänligen kontakta Theres Strand, theres.strand@kottforetagen.se 070-385 45 10

Ämnen


Svenska Köttföretagen är ett bransch- och utvecklingsbolag som ägs av de största slakterierna i Sverige. Vårt uppdrag är att öka lönsamheten och skapa goda förutsättningar för våra kunder och ägare. Detta gör vi genom att leverera grissemin, livdjur och branschutveckling i världsklass. Samtidigt som vi tillsammans med våra dotterbolag och samarbetspartners, erbjuder förstklassig rådgivning, arbetar med opinionsbildning hos konsument, individtestar avelstjurar och på olika sätt sluter kretsloppet.

Tillsammans med våra olika företag driver vi en lönsam branschutveckling i hela värdekedjan och skapar långsiktig efterfrågan på svenskt gris-, nöt-, och lammkött. Vårt mål är att svenskt köttproduktion ska vara tryggt och hållbart från början till slut! Svenska Köttföretagens huvudkontor finns i Skövde och vi driver seminstationer i Hudaryd och Hållsta Bolaget omsätter ca 170 milj och har ca 25 anställda.

Kontakter

Hans Agné

Hans Agné

Presskontakt VD Svenska Köttföretagen 0705 48 30 01
Håkan Henrikson

Håkan Henrikson

Presskontakt VD Gård & Djurhälsan 046-12 25 53

Svenska Köttföretagen är ett bransch- och utvecklingsbolag som ägs av de största slakterierna i Sverige.

Vår roll är att öka lönsamheten för våra kunder och ägare genom att leverera semin, livdjur, rådgivning och branschutveckling i världsklass på ett effektivt sätt. Vårt mål är att vända trenden för svensk köttproduktion. Vi skapar och står för framtidstro - hållbarhet - innovation – glädje. Svenska Köttföretagens huvudkontor finns i Skövde och vi driver seminstationer i Hudaryd och Hållsta.

Svenska Köttföretagen

Vasagatan 29
541 31 Skövde
Sverige