Skip to main content

Interpellation om Malmö stads klimatnödläge

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2020 06:00 CEST

Nima Gholam Ali Pour (SD), ledamot i kommunfullmäktige

Nima Gholam Ali Pour (SD) har lämnat in en interpellation till kommunfullmäktige med fem skarpa frågor om vad det egentligen innebär att Malmö stad konstaterade att det råder klimatnödläge:

  • Vad innebär det rent konkret för Malmö stad att kommunstyrelsen konstaterar att det råder klimatnödläge?
  • Vad innebär det för Malmö stads ekonomi att kommunstyrelsen konstaterar att det råder klimatnödläge?
  • Vilka förvaltningar berörs av att kommunstyrelsen konstaterar att det råder klimatnödläge?
  • Vad är det som har genomförts som inte skulle ha genomförts utan kommunstyrelsens beslut om att konstatera klimatnödläge?
  • Hur definierar Malmö stad klimatnödläge?

I interpellationen som lämnades in skriver interpellanten att Malmö stads konstaterande om att det råder klimatnödläge inte har inneburit något för förvaltningarnas verksamhet. 

Nima Gholam Ali Pour (SD), ledamot i kommunfullmäktige, kommenterar:

Här har Malmö stads kommunstyrelse tagit ett beslut som inte betyder ett smack om en fråga som är viktig för hela planeten. Jag vill gärna höra från de ansvariga politikerna vad detta "klimatnödläge" egentligen innebär. Av det vi fått fram hittills verkar det som att Socialdemokraterna och Liberalerna tagit detta beslut bara för att kunna nämna ordet "klimatnödläge" i ett pressmeddelande. Det är oseriöst. Malmöborna förväntar sig mer från sina representanter. 

Sverigedemokraterna Malmö har idag 17 procent av rösterna i Malmö och 11 platser i kommunfullmäktige. Kommunalråd Magnus Olsson är gruppledare för kommunfullmäktigegruppen. Vi bedriver en socialkonservativ och Sverigevänlig politik i Malmö stad.

Bifogade filer

PDF-dokument