Gå direkt till innehåll
Är kultur, identitet, lokal sammanhållning och platsuppfattning de värden som är mest sårbara när klimatet förändras?

Pressmeddelande -

Är kultur, identitet, lokal sammanhållning och platsuppfattning de värden som är mest sårbara när klimatet förändras?

I en artikel i tidskriften Nature Climate Change fördes för några år sedan fram möjligheten att kultur, identitet, lokal sammanhållning och platsuppfattning är de värden som är mest sårbara när klimatet förändras.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds universitet har i en studie som just publicerats i tidskriften PLOS ONEtestat denna möjlighet bland fastighetsägare i Höganäs kommun.

I artikeln presenteras en ny metod för att frambringa respondenters värderingar. Verktyget för värdering är det första som följer FN:s kunskapsplattform för biologisk mångfald och ekosystemtjänsters (IPBES) rekommendation att skilja mål (äkta värden) från medel.

Artikeln i PLOS ONEvisar att respondenterna värdesätter kultur, identitet, lokal sammanhållning och platsuppfattning men att de inte har sämre beredskap än de respondenter som värdesätter annat högre, att vidta åtgärder att skydda dessa värden.

De platser som representerar kultur, identitet, lokal sammanhållning och platsuppfattning är inte heller de värden som är mest hotade av översvämning från ett stigande hav enligt den datormodell som använts.

I artikeln i PLOS ONE konkluderar författarna att det inte stämmer att kultur, identitet, lokal sammanhållning och platsuppfattning är de värden som är mest sårbara på grund av klimatförändringar, i alla fall inte bland fastighetsägare i Höganäs kommun.

Studien genomfördes i samarbete mellan projekten "Inför hotet om stigande havsnivåer – planering och design av ett föränderligt landskap" som bekostats av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, "Vetenskap och beprövad erfarenhet" som bekostas av Riksbankens Jubileumsfond samt "Lund University Centre of Excellence for Integration of Social and Natural Dimensions of Sustainability".

Kontakt: Kristina Blennow,Professor
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning kristina.blennow@slu.se, 040-415230


Referenser

1. Adger W N, Barnett J, Brown K, Marshall N, O’Brien K. (2013) Cultural dimensions of climate change impacts and adaptation.Nat. Climate Change, 3:112e.

2. Blennow K, Persson E, Persson J, (2019) Are values related to culture, identity, community cohesion and sense of place the values most vulnerable to climate change?PLOS ONE, 14(1):e0210426. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0210426

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Erika Troeng

Erika Troeng

Presskontakt Presschef 018-67 26 08
David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92
Hanna Bäckström

Hanna Bäckström

Presskontakt Enhetschef 018-673501

Janne Nordlund Othén

Presskontakt presskontakt EPOK +46-72 702 9288
Anna-Karin Johnson

Anna-Karin Johnson

Presskontakt Kommunikatör SLU Meny, Lärosätenas klimatnätverk 070-359 71 93 SLU Meny Lärosätenas klimatnätverk
Vanja Sandgren

Vanja Sandgren

Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155

Olof Bergvall

Presskontakt presskontakt 090-7868211
Marianne Persson

Marianne Persson

Presskontakt kommunikatör +46 730 61 65 04

Titti Olsson

Presskontakt redaktör Movium
Johan Samuelsson

Johan Samuelsson

Presskontakt Biolog/kommunikatör Presskontakt SLU Artdatabanken 070-6793409

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.