Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Delade meningar om aktiviteter i skyddade naturområden

Trots att många svenskar vill öka tillgängligheten i skyddade naturområden, vill en majoritet på nationell nivå inte tillåta att folk får elda, tälta eller köra snöskoter var man vill.

I en nyligen publicerad undersökning, utförd av Vilt fisk och miljö, SLU och Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, undersöks vilka aktiviteter svenskarna tycker ska vara tillåta i skyddade naturområden. Oavsett var man bor, anser de flesta att skyddade områden är natursköna, viktiga för den biologiska mångfalden, avstressande, trevliga utflyktsmål och kulturellt intressanta.

Många anser samtidigt att de är okända, outnyttjade och svårtillgängliga. Det kan förklara varför nästan 75 % av alla tillfrågade anser att skyddade områden ska utformas så att besök underlättas. Stödet för att öka tillgängligheten är allra störst i de sex nordliga länen, vilket är län med stor andel skyddad natur. Trots att många vill öka tillgängligheten i skyddade naturområden, vill en majoritet av svenskarna på nationell nivå inte tillåta att folk får elda var man vill, tältning, snöskotertrafik, jakt, skogsbruk eller annan kommersiell verksamhet. Ridning, renskötsel och fiske är man däremot beredd att tillåta.

På länsnivå syns samma mönster både i Stockholms län och i de nordliga länen. På kommunnivå visar undersökningen att i kommuner med stor andel skyddad natur är folk betydligt mer positiva till att alla typer av aktiviteter ska få ske i skyddade naturområden. Ett exempel är synen på skoter och terrängfordonskörning. I Stockholms län är stödet lägst, och det varierar mellan 4-17% på kommunnivå. En stor andel av de som vill kunna köra skoter i skyddade naturområden bor i kommuner längs fjällkedjan, där också en stor andel av våra skyddade områden finns. I Sorsele (67%), Dorotea (60%), Vilhelmina (53%), Arjeplog (52%), Storuman (51%), Jokkmokk (50%), Älvdalen (49%), Kiruna (47%), Gällivare (46%) och Bjurholm (45%) är stödet störst. Jakt, kommersiell verksamhet och eldning i skyddade naturområden är aktiviteter som också får stort stöd i fjäll- och norrlandskommuner, men lågt stöd i Stockholms län och kommuner.

Om undersökningen. I maj 2009 skickades ett undersökningsformulär ut till 15317 personer i Sverige, varav 1067 var ett proportionerligt nationellt urval. Undersökningen upprepar delar av motsvarande undersökning som gjordes 2004 av FjällMistra. I Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Dalarna, Gävleborg (rovdjurslän) och Stockholm tillfrågades 150 personer per kommun. Bakom undersökningen står forskare från Institutionen för Vilt, fisk och miljö, SLU. Undersökningen har finansierats av medel från SLU (FOMA vilt), Naturvårdsverket och länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Dalarna, Gävleborg och Stockholm. Av dem som tillfrågades i de nämnda länen svarade mellan 46 % (Stockholm) - 56 % (Dalarna, Jämtland). På kommunnivå varierade svarsfrekvensen mellan 31 % (Botkyrka) och 63 % (Krokom).

Länk till undersökningen:

https://arbetsplats.slu.se/sites/sfak/Nyhetsbrev/Rapport2010_naturomraden.pdf

 
Presskontakt:
Göran Ericsson 070-6765012
Camilla Sandström 070-219 63 44

Ämnen

Regioner

Kontakter

Erika Troeng

Erika Troeng

Presskontakt Presschef 018-67 26 08
David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92
Hanna Bäckström

Hanna Bäckström

Presskontakt Enhetschef 018-673501

Janne Nordlund Othén

Presskontakt presskontakt EPOK +46-72 702 9288
Anna-Karin Johnson

Anna-Karin Johnson

Presskontakt Kommunikatör SLU Meny, Lärosätenas klimatnätverk 070-359 71 93 SLU Meny Lärosätenas klimatnätverk
Vanja Sandgren

Vanja Sandgren

Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155

Olof Bergvall

Presskontakt presskontakt 090-7868211
Marianne Persson

Marianne Persson

Presskontakt kommunikatör +46 730 61 65 04

Titti Olsson

Presskontakt redaktör Movium
Johan Samuelsson

Johan Samuelsson

Presskontakt Biolog/kommunikatör Presskontakt SLU Artdatabanken 070-6793409

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.