Gå direkt till innehåll
Ja till ny huvudbyggnad för SLU Uppsala

Pressmeddelande -

Ja till ny huvudbyggnad för SLU Uppsala

"Kuben" i HVC-nord, sedd från Corson. Arkitekter: Ahrbom & Partner

Styrelsen vid SLU beslutade i dag fredag 2 mars att ge klartecken till byggprojektet HVC-nord. Byggstart sker i vår. Det är den sista, större återstående delen i omdaningen av Campus Ultuna. Projektet ska ge nya, ändamålsenliga lokaler för forskning, undervisning, ledning och administration.

Efter att de två utbildnings- och forskningsklustren BioCentrum och Mark-Vatten-Miljöcentrum färdigställts under 2011, och arbetet med Veterinär- och husdjurscentrum (VHC) påbörjats, fattade styrelsen nu beslut om den viktiga pusselbiten HVC-nord.

Projektet HVC-nord omfattar ny- och ombyggnad av det gamla husdjursvetenskapliga centrumet, centralt i Ultuna, mittemot nya BioCentrum och gränsar till det stora, blivande Veterinär- och husdjurscentrum. Projektet är därför också en viktig pusselbit i den omgjorda, gröna utemiljön på campus i Uppsala.

Till HVC-nord, som ska stå klart 2015, kommer det nya forsknings- och utbildningsklustret Landskap och Samhälle att flytta. I klustret ingår institutionerna stad och land samt ekonomi, inom fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap. I byggnaden inryms även universitetets ledning och gemensamma administration. I HVC-nord skapas en gemensam huvudentré med service till besökare, studenter och anställda.

När det nya och ombyggda kvarteret står färdigt samlas verksamheter som i dag är utspridda över en stor del av Ultunaområdet. Att skapa mötesplatser och mer ändamåls­enliga lokaler är drivkrafter bakom projektet. En stor del av byggnaderna som lämnas är otillräckliga, har dålig tillgänglighet för funktionshindrade och är inte anpassade för dagens verksamhet.

För att projektet ska genomföras krävs att Akademiska hus (AH) styrelse säger ja vid sitt sammanträde den 15 mars. SLU hyr lokalerna av AH till en beräknad årskostnad på drygt 47 miljoner. 

Ämnen

Taggar

Regioner


SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Presskontakt

Magnus Nelin

Magnus Nelin

Presskontakt Presschef 018-67 26 08
David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92

Hanna Bäckström

Presskontakt kommunikatör 018-673501
Anette Neldestam Larsson

Anette Neldestam Larsson

Presskontakt Kommunikatör SLU Alnarp 040-415004
Anna-Karin Johnson

Anna-Karin Johnson

Presskontakt kommunikatör SLU Meny, SLU RådNu 070-359 71 93
Vanja Sandgren

Vanja Sandgren

Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155

Olof Bergvall

Presskontakt presskontakt 090-7868211
Marianne Persson

Marianne Persson

Presskontakt kommunikatör +46 730 61 65 04

Titti Olsson

Presskontakt redaktör Movium
Johan Samuelsson

Johan Samuelsson

Presskontakt Biolog/kommunikatör Presskontakt SLU Artdatabanken 070-6793409

Relaterat material