Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Lokal gemenskap i en globaliserad värld

En stark förankring i bygden utesluter inte en öppenhet mot omvärlden. Och för att skapa en levande landsbygd behövs en känsla av bygdegemenskap och förhållanden som gör detta möjligt. Det är några av budskapen i en avhandling från SLU av Yvonne Gunnarsdotter. Hon har undersökt vad samhällsomvandlingen har inneburit för människorna i en småländsk bygd; deras förhållande till varandra och till platsen och dess historia. Sedan slutet av 1950-talet har landsbygden utarmats när det gäller befolkning, lantbruk och andra lokala arbetsplatser, service, offentliga mötesplatser och lokalpolitiska arenor. Med exempel från Locknevi, en jord- och skogsbygd i nordöstra Småland, diskuterar Yvonne Gunnarsdotter effekterna av denna samhällsförändring. I centrum för diskussionen står fem ”institutioner” (skolan, kyrkan, älgjakten, lantbruket och föreningslivet) och hur dessa har påverkat relationerna mellan människor och deras relation till bygden och omvärlden. Trots utarmningen av landsbygden strävar invånarna efter att upprätthålla bygden genom nya mötesplatser och umgängesformer, företrädesvis i föreningslivet. Föreningslivet var tidigare en viktig arena för moderniseringen av lantbruket och landsbygden. Dagens föreningsliv är mer tudelat med både lantbruksbaserade och bygdebaserade föreningar. De inflyttade invånarna saknar ofta anknytning till lantbruket och engagerar sig gärna i den senare sortens föreningar. Numera upprätthålls därför den tidsrumsliga gemenskapen på fritiden i föreningsliv och umgänge snarare än i den arbetsgemenskap som lantbruket erbjöd. Tre exempel från Locknevi belyser effekten av samhällsförändringen de senaste decennierna. Skolan är en viktig institution och mötesplats. Kampen för att behålla den sista byskolan visar att när mötesplatserna försvinner tenderar invånarna att mobilisera mot utarmningen av livsvillkoren. Kyrkan är en viktig lokalpolitisk arena (såväl som en institution och en mötesplats). Konflikten kring kyrkans ledarskap visar att det finns olika uppfattningar om vem som ska ha tolkningsföreträde när det gäller vilken bygd de lever i: det gamla relativt självständiga eller det nya Locknevi inlemmat i en global värld. Älgjakten är en institution för att upprätthålla den tidsrumsliga gemenskapen. De lokala jaktlagens reaktion på jaktturismen visar att det ibland uppstår spänningar mellan kulturella/sociala och ekonomiska aspekter av bygden. Fältundersökningarna i Locknevi visar att det inte finns någon motsättning mellan en stark förankring i bygden och en öppenhet mot omvärlden. Tvärtom kanske denna kombination utgör en viktig drivkraft i samhällsbyggandet. Det är dock svårt att skapa en levande landsbygd om det saknas lokal försörjning, mötesplatser, institutioner och ett konkret brukande av platsen. Fil Mag Yvonne Gunnarsdotter, inst. för landskapsplanering, SLU, försvarar onsdagen den 23 mars kl. 13.00 sin doktorsavhandling Från arbetsgemenskap till fritidsgemenskap. Den svenska landsbygdens omvandling ur Locknevis perspektiv. Disputationen äger rum i Loftets hörsal, SLU, Ultuna, Uppsala. Fakultetsopponent är docent Ann-Kristin Ekman, Högskolan Dalarna. Mer information: Yvonne Gunnarsdotter, 018-67 17 57, 018-46 41 28 E-post: Yvonne.Gunnarsdotter@lpul.slu.se

Ämnen

Presskontakt

Erika Troeng

Erika Troeng

Presskontakt Presschef 018-67 26 08
David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92
Hanna Bäckström

Hanna Bäckström

Presskontakt Enhetschef 018-673501

Janne Nordlund Othén

Presskontakt presskontakt EPOK +46-72 702 9288
Anna-Karin Johnson

Anna-Karin Johnson

Presskontakt Kommunikatör SLU Meny, Lärosätenas klimatnätverk 070-359 71 93 SLU Meny Lärosätenas klimatnätverk
Vanja Sandgren

Vanja Sandgren

Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155

Olof Bergvall

Presskontakt presskontakt 090-7868211
Marianne Persson

Marianne Persson

Presskontakt kommunikatör +46 730 61 65 04

Titti Olsson

Presskontakt redaktör Movium
Johan Samuelsson

Johan Samuelsson

Presskontakt Biolog/kommunikatör Presskontakt SLU Artdatabanken 070-6793409

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.