Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna

Hur många arter finns egentligen i den svenska naturen? Linné räknade till 3 600 arter, nu vet vi att det handlar om mer än 50 000 (antalet avser enbart flercelliga arter). I takt med det ökande intresset för natur och miljö efterlyses bättre kunskaper om denna ofattbart rika och delvis ofullständigt kända flora och fauna. Snart börjar utgivningen av det stora bokprojektet Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna, uppslagsverket som presenterar naturens artrikedom in på livet. Hela bokprojektet omfattar minst 30 000 flercelliga djur och växter och planeras att pågå i 20 år. Bokverket visar arternas detaljrika skönhet och lever samtidigt upp till de vetenskapliga kraven på exakthet. Den höga populärvetenskapliga kvaliteten i text och bild gör Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna till en kunskapsbank för alla som intresserar sig för naturens rika innehåll och fascinerande blandning av stort och smått. - Vi måste göra arterna tillgängliga för svenska folket. Det är en rättighet inte minst ungdomen har, menar Torleif Ingelög, föreståndare för ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). I monter nr B03:64 på Forskartorget på Bok- & Biblioteksmässan i Göteborg visas provtryck på uppslag i dagfjärilsvolymen och från tre övriga, kommande volymer. Under lördagen finns där konstnären Martin Holmer som illustrerat de vackra dagfjärilarna. Träffa också Torleif Ingelög, föreståndare, ArtDatabanken, Christer Engström, chefredaktör, Nationalnyckeln, Johan Samuelsson, redaktör, ArtDatabanken, och Annagreta Dyring från Svenska artprojektets ledningsgrupp (lördag). Den som vill hålla sig fortlöpande informerad om utgivningen kontaktar Svenska artprojektet, ArtDatabanken SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala. Fax: 018-67 34 80; e-post: info.nationalnyckeln@slu.se Bild på omslaget till volym ett finns på http://www.slu.se/aktuellt/pressbilder/index.html FAKTA OM PROJEKTET: Antalet volymer: ca 130. Detta gör bokprojektet till Sveriges största någonsin. Förlag: ArtDatabanken. Redaktionen i Uppsala samordnar det gigantiska projektet. Beställare: Sveriges Riksdag. Första volym: Dagfjärilar, publiceras april 2005. Inkluderar alla ca 140 arter i Norden. Preliminärt cirkapris: 300 kr. Dagfjärilstexter: Claes Eliasson, Nils Ryrholm, Ulf Gärdenfors, dagfjärilsbilder: Martin Holmer och Karl Jilg. Kommande volymer 2005-2006: Mångfotingar, Mossor, Svärmare och spinnare samt Blomflugor. Antal forskare/skribenter hittills engagerade i projektet: ett 40-tal. Antal illustratörer/konstnärer hittills engagerade i projektet: ett tiotal. Målgrupp: Den naturintresserade allmänheten, skolor, naturvetare, beslutsfattare m fl. Formgivare: Lena Eliasson. Chefredaktör: Christer Engström Projektets beskyddare: H K H Kronprinsessan Victoria. Lansering: i Riksdagshuset april 2005.

Ämnen

Kontakter

Erika Troeng

Erika Troeng

Presskontakt Presschef 018-67 26 08
David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92
Hanna Bäckström

Hanna Bäckström

Presskontakt Enhetschef 018-673501

Janne Nordlund Othén

Presskontakt presskontakt EPOK +46-72 702 9288
Anna-Karin Johnson

Anna-Karin Johnson

Presskontakt Kommunikatör SLU Meny, Lärosätenas klimatnätverk 070-359 71 93 SLU Meny Lärosätenas klimatnätverk
Vanja Sandgren

Vanja Sandgren

Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155

Olof Bergvall

Presskontakt presskontakt 090-7868211
Marianne Persson

Marianne Persson

Presskontakt kommunikatör +46 730 61 65 04

Titti Olsson

Presskontakt redaktör Movium
Johan Samuelsson

Johan Samuelsson

Presskontakt Biolog/kommunikatör Presskontakt SLU Artdatabanken 070-6793409

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.